Lezingen

Je kunt 3 lezingen bijwonen:

  • ‘Emoties wat doe je ermee’: hoe je tot daadkracht kunt komen door de energie van je emoties;
  • ‘De kunst van het oorlogvoeren’: hoe je met behoud van of liefst met meer energie je gewenste resultaten behalen;
  • ‘Scheppen op zijn Chinees’ : hoe je kernbegrippen uit de Chinese filosofie - wuji, yin/yang, vijf elementen - in je dagelijks leven kunt gebruiken.

Scheppen op zijn Chinees

Deze lezing gaat over de theorie van yin/yang en van die van de vijf elementen. Het wordt geen theoretisch verhaal, maar hoe kun jij deze theorieën gebruiken om een leven te scheppen dat jou met hart en ziel past.

Ruim tweeduizend jaar geleden vroegen mensen in China  zich af hoe de wereld in elkaar zat. Ze observeerden heel nauwkeurig de natuur. Ze zagen dat er voortdurend twee krachten werkzaam zijn: dag en nacht, licht en donker. Deze twee krachten vullen elkaar aan, wisselen elkaar af en zijn beide altijd aanwezig. Ze noemden dit ‘yin en yang’. ‘Yin’ betekent ‘schaduwzijde van de berg’ en ‘yang’ ‘zonzijde van de berg’. Verder zagen ze dat de seizoenen elkaar in vaste volgorde opvolgden: na de winter komt de lente, gevolgd door de zomer, nazomer en de herfst. Vijf krachten die zij in alle processen terug zagen komen. Ze noemden deze vijf elementen water, hout, vuur, aarde en metaal. Door deze krachten te onderkennen en te benoemen konden ze deze ook bewust gaan aanwenden om zelf te scheppen. Een enorme stap in de ontwikkeling van het mens-zijn. De mens was hierdoor niet meer louter overgeleverd aan de natuurkrachten.

Deze oude inzichten zijn tot op de dag van vandaag goed bruikbaar om verlangens om te zetten in realiteit. Je kunt deze krachten ook omschrijven als: verlangen, plannen, realiseren, ontvangen, loslaten. Eerst schep je ruimte door stil te worden en te zijn, een lekkere wandeling te maken of iets dergelijks. Als je bewustzijn wat ruimer is geworden kun je weer in contact komen met wat je werkelijk verlangt; wat jouw leven de moeite waard maakt. Heel bewust besluit je om dit verlangen leven te geven. Je maakt een plan en je gaat aan de slag. Met heel kleine stapjes ga je voorwaarts om uiteindelijk je doel te verwezenlijken. Je voelt en ervaart wat dit je geeft. Je ziet wat je bevalt en wat niet. Dat laatste laat je dan weer los; hoe spijtig misschien ook, maar zo schep je weer ruimte voor een volgend verlangen dat zich wil realiseren.

Na deze lezing kun je dit najaar aan de volgende ’vijf elementen’-activiteiten deelnemen:

De kunst van het oorlogvoeren

Sun Tze schreef ruim 2000 jaar geleden het  boek ‘De kunst van het oorlogvoeren’. Hij leert je vooraf een juiste inschatting te maken, zodat je met behoud van of liefst met meer energie komt waar je wezen wil. Die juiste inschatting bestaat uit:

  • je visie achter je doel kennen. Als je iets doet dat niet alleen jouw welzijn, maar ook die van anderen ten goede komt, dan kost het je minder energie dan dat je alleen iets uitsluitend voor jezelf doet en je krijgt gemakkelijker anderen mee in wat je wil bereiken.
  • meegaan met de stroom. Als je moe bent, dan ga je slapen. Als je energie hebt, ga je aan het werk. In taiji geef je mee als je geduwd wordt, tot die ander niet verder kan en dan gebruik je de energie om te gaan waarheen jij wilt.
  • het veld kennen waarin je opereert. Mijn partner gaat liever op vrijdagavond boodschappen doen, dan op zaterdag. Het is dan veel rustiger in de winkel.
  • jezelf en je medespelers kennen. Gedachten vernauwen je blikveld. Door stil te worden, krijg je meer ruimt tot je gedachten. Hierdoor kun je beter naar jezelf en je medespelers luisteren en horen wat de behoeften zijn.
  • zorgen voor je energie. In taiji en qigong beng je je afvalstoffen ontstaan door een verkeerde lichaamshouding of door emoties naar buiten. Je energie kan daardoor weer vrij stromen.

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over het bovenstaande. Dat hoor je tijdens de lezing. Ik zal dan niet alleen vertellen, maar ook oefeningen geven om je aan het denken te zetten en oefeningen waarmee je het ook in beweging ervaart.

Emoties wat doe je ermee

In de lezing ‘emoties, wat doe je ermee?’ reik ik je handvatten aan om zo te luisteren naar je emoties, dat ze je helpen op passende wijze naar anderen te reageren en met situaties om te gaan.

Emotie komt uit het Latijn emovēre [ergens uitdrijven, doen schudden], van ex [uit] + movēre [in beweging brengen]. Een ieder kent het fenomeen dat hij te snel dingen zegt of doet waar hij later spijt van heeft. Een andere reactie is tot tien tellen.

Als je tot tien telt en je gebruikt deze tijd om van binnen te ervaren wat daar in heftige beweging is gebracht, dan komt als je geduld hebt de beroering tot rust en ontstaat helderheid over de situatie. Hierdoor kun je op passende wijze naar de ander en op de situatie reageren Emoties zijn dan betrouwbaar en behulpzaam.

Ik geef deze lezing vanuit mijn scholing in psychosynthese, Chinese filosofie en Boeddhistische psychologie.

waar en wanneer

De lezing van vrijdag 9 september 2016 19.30 - 21.30 uur is vervallen, vanwege te weinig deelnemers.

prijs

losse lezing € 10,00.

Geef je nu op >> 

Ytje over de lezing ’Emoties wat doe je ermee’

"In de nieuwsbrief van Helen lees ik dat zij een lezing gaat houden over emoties: ‘Emoties, wat doe je ermee?’ Dat spreekt me meteen aan. De gedachte ‘wat doe ik ermee?’ heb ik zo vaak! Als ik weer eens uitschiet en de kwaadheid niet in beheer heb; als angst me klemzet en doet bevriezen; als verdriet me overweldigt en als het ware alles overneemt. Het lijkt dan alsof die emoties een eigen leven leiden buiten mij om en ik weinig meer kan doen dan ze ondergaan. Dat voelt als een gevangenheid – en ik ben dan ook erg benieuwd of ik in de lezing van Helen sleutels kan vinden om die gevangenheid te openen.

Met de door haar opgedane kennis en ervaring spreekt Helen vanuit drie invalshoeken: de psychosynthese, qigong en meditatie. Tekst en beelden op een scherm helpen om haar verhaal te ondersteunen. Enkele oefeningen tussendoor waren fijn (en leerzaam!) als afwisseling en zorgen voor een levendig geheel.

Alles is energie. Emoties zijn energie. Wanneer het je lukt om vastgezette emoties te bevrijden en los te laten, komt er energie vrij en ontstaat er ruimte en vrijheid. Dat is precies wat ik ervaar wanneer ik thuis de laatste oefening toepas op nieuwe situaties waarin ik emoties vastzet. De lezing van Helen heeft mij nieuwe inzichten, nieuwe handvaten en nieuwe energie gegeven. Ik ben er blij mee."

 

em lezingen