Ademen is leven

Leven is ademen.

Ademen is leven

Ademen is leven

Ademen is leven. Dit drong diep tot me door toen ik een allergische aanval had en die met een pil stopte. Het resultaat was, dat ik niet meer ademde. Het werd stil en helder in mij. Ik was in Niemandsland, waar ik noch aan het leven noch aan de dood toebehoorde. Het is een land zonder tijd. Ineens hernam mijn adem zich en stopte opnieuw. Dit herhaalde zich enige malen, voordat ik mijn vaste en vertrouwde ademhalingsritme hervond. Zeker, ademen is leven. Wat was ik blij dat ik dit kostbare geschenk terug kreeg.

Bewust ademhalen

Onbewust ademen

Voor veel mensen is ademen een gegeven waar ze niet bij stil staan. Ze merken hun ademhaling pas op, als er iets mis is. Dit kan veroorzaakt worden door een aandoening, zoals COPD, of door emoties. Ongetwijfeld ken je de uitdrukkingen: iets beneemt je de adem of op adem komen.

Ademen is als het ritme van de golven

Bewust ademen

Als mensen hyperventilerend bij de huisarts komen, dan stuurt hij ze door naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut leert deze mensen bewust te ademen. Borst en buik zetten uit bij de inademing. Bij de uitademing verlaat de lucht je lichaam en valt je buik in. Zo bewust ademen zorgt dat je voortdurend een verhoogde spierspanning hebt. Ademen is dan een actie van de wil. Hoe anders is de adem van een pasgeboren baby. Hij of zij stroomt vol met adem. Het hele lichaam zet vanzelf uit en stroomt weer leeg. Het is als de golven van de zee die komen en gaan.

Je adem bewust gebruiken

Je kunt je wil ook inzetten om met je adem bepaalde prestaties te leveren, zoals bij tillen, zingen of sporten. Uiteindelijk wordt dit een gewoonte en zakt dat naar onbewust niveau. Je ademt dan wel volledig uit, maar zonder rust tussen uit- en inademing.

Vrij ademen

Vrij ademen is voor de meeste mensen weinig vanzelfsprekend. Vraag ik een beginner met qigong of tai chi zijn ademhaling te volgen en waar te nemen, dan is hij al gauw buiten adem. Zijn wil is in actie gekomen om te corrigeren wat zijn gedachten als foutief beoordelen.

Je ademt vrij, zodra jij niet meer degene bent die ademt. Je laat je adem uit je stromen. Vanzelf komt er een rustmoment. Daarna stroom je vol met adem zonder dat je enige moeite doet. Deze manier van ademen is helend. Zo ademen doet jou ten volle leven.

Qigong en tai chi voor mensen met en zonder een lichamelijke beperking

Qigong en tai chi

Qigong en tai chi zijn beide bewegingskunsten die jou kunnen helen. Ze geven jou je vrije adem terug. De sleutelwoorden hierbij zijn lichaamshouding en lichaamsbewustzijn. Wanneer jouw lichaam ontspannen gestrekt is en jouw gewrichten ruimte hebben, dan kan de adem moeiteloos in jou bewegen. Vrij ademen geeft lichaamsbewustzijn. Je ervaart jezelf en je kunt je met de ander in vrijheid verbinden.

Je onderste dantian activeren

Qigong en tai chi-oefeningen beginnen met het activeren van je onderste dantian. Dit ligt in het gebied onder je navel en kun je jouw energiecentrale noemen. Wanneer je dit gebied activeert, dan stroomt je energie sterker door je lichaam.

Loslaten van wat voorbij is

Loslaten

De krachtige energiestroom maakt afvalstoffen oftewel blokkades los en voert ze tot buiten je lichaam af. Deze ophopingen van energie ontstaan door verkeerde lichaamshouding, onverwerkte emoties en/of schadelijke stoffen uit je omgeving. Het afvoeren van deze stoffen kan bijvoorbeeld via je urine of via zweet.

Lichaamshouding

Je lichaam is net als riet. Riet gaat liggen tijdens de storm en komt na de storm weer overeind. Je lichaam heeft diezelfde veerkracht. Zodra de afvalstoffen afgevoerd zijn, herneemt je lichaam zijn oorspronkelijke fiere, ontspannen en gestrekte houding.

Lichaamsbewustzijn

Je ontspannen gestrekte houding verbindt hoofd, hart en buik. Je geest wordt hierdoor helderder en verbindt zich met de kosmos. Deze helderheid geeft ruimte aan lichaamsbewustzijn. Gedachten en emoties houden je niet langer meer vast. Je bent in de stroom van voortdurend veranderende sensaties in je lichaam. Tegelijk neem je deze stroom waar. In een volgende nieuwsbrief vind je een artikel hierover.

Doorademen

Als je net op qigong- of tai chi-les zit, lijkt adem nauwelijks een rol te spelen. Schijn bedriegt. Als je maar doorademt! In dit stadium zou het aangeven van het ritme van ademen je opnieuw vast zetten in je willen. In plaats van dat je je beweging aanpast aan je ademritme, pas jij je ritme van ademen aan je beweging aan. Op korte termijn kan dit ontspanning geven, omdat je gejaagdheid afneemt. Echter, je komt niet in de staat van een vrij ademen. Vrij ademen heelt je.

Kom in de stilte

Tijdens een beweging vraag ik deelnemers om te pauzeren in de houding van dat moment. Ik laat ze stil worden in zichzelf, zodat ze de sensaties in hun lichaam ervaren. Vanuit deze stilte komt vanzelf weer beweging. Deze spontane beweging laat je toe. Zó bevrijd je je van beperkingen in zowel je lichaams- als geesteshouding.

weerspiegeling van wat in je leeft

Ademen is leven

Vastgezette verkrampingen laten steeds meer los. Je adem ontspant. Hij weerspiegelt steeds meer op uiterst verfijnde wijze wat in jou leeft. Je laat dit met je adem uit je stromen. Je klampt je niet meer aan je gemoedsgesteldheden vast. Deze laat je oplossen in ruimte. In de rust tussen uit- en inademing vindt transformatie plaats. Jij verandert. Het leven doet jou weer vol stromen. Je ontvangt het leven precies zoals het is. Je wilt het niet anders hebben dan het is. Het leven is verandering en het is goed.

Leven is ademen. Ademen is leven.

Deel je ervaring

Pagina printen