Annuleringsvoorwaarden

Restitutie van lesgeld voor de wekelijkse en zomer-lessen in Utrecht, Bunnik en Zeist en voor de online interactieve lessen is niet mogelijk evenmin verlenging van de geldigheidsduur van de stappenkaart.

Je kunt tot 48 uur van tevoren een individuele sessie annuleren. Daarna ben je het gehele bedrag verschuldigd. Wil je dit dan overmaken op IBAN NL 53 ASNB 0707 3488 46 t.n.v. H. IJsselmuiden.

Voor de workshops op zaterdag en voor het ‘weekend vrij, weekend jij’ gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

• Een workshop of het ‘weekend vrij, weekend jij’ gaat door na inschrijving per email en ontvangst van de betaling door 5 respectievelijk 7 personen.
• Je aanmelding is definitief zodra de betaling zichtbaar op de bankrekening van HELM IJsselmuiden is bijgeschreven. Indien de betaling 1 week na de inschrijving nog niet binnen is, behoudt Vol-ledig zich het recht voor om de plaats vrij te geven.
• Afmelding voor een workshop of het ‘weekend vrij, weekend jij’ kan uitsluitend per email.
• Afmelding voor een workshop of het ‘weekend vrij, weekend jij’ kan kosteloos tot 60 kalenderdagen voor aanvang.
• Bij afmelding voor een workshop of het ‘weekend vrij, weekend jij’ tussen 60 kalenderdagen 15 kalenderdagen voor aanvang krijg je 50% restitutie.
• Bij afmelding voor een workshop of het ‘weekend vrij, weekend jij’ 14 of minder kalenderdagen heb je geen recht op restitutie. Indien je Vol-ledig op de hoogte brengt, mag je wel een plaatsvervanger sturen.
• Vol-ledig houdt zich te allen tijde het recht voor om een workshop niet door te laten gaan. In dat geval stelt Vol-ledig na overleg met betrokkenen een andere datum vast. Mocht bij vaststelling van die datum je kenbaar maken dat je niet kunt, dan volgt restitutie van het betaalde bedrag.