Lesgeven in verpleeghuizen

Lang geleden heb ik de hieronder beschreven les gegeven. Altijd is het verlangen in me gebleven om dit vaker te doen. 

Qigong, Chinese bewegingskunst ook voor mensen met NAH

Qigong met mensen met dementie

Met acht bewoners die lijden aan dementie van verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg, hun pastor, activiteitenbegeleidster, diens stagiaire en een vrijwilligster heb ik op 19 april 2006 een uur qigong gedaan. Ook hier voltrok zich het wonder dat mensen door qigong veranderen. Het eerste wat de activiteitenbegeleidster opviel was dat alle bewoners meededen; de meesten in beweging en sommige met de ogen alles volgend.

We vlogen als vogels. We sprongen als tijgers. We roken aan bloemen en we roerden in de pan. Door middel van beelden kwamen de bewoners van top tot teen in beweging, ook al bleven we op de stoel zitten. En we hadden heel veel plezier. Bij bewoners was zichtbaar dat ze genoten, hun ogen werden stralend. Ze gaven aan het heerlijk te vinden om te bewegen en zich uit te strekken. Bij de activiteitenbegeleidster ontspande haar adem en de pastores voelde haar energie stromen.

Aan het einde vroeg ik iedereen de ogen te sluiten en de handen op hun buik te leggen. Het werd daadwerkelijk stil. De activiteitenbegeleidster vond dit bijzonder, omdat in de zaal naast ons  ‘brandend zand en een verloren land …’ duidelijk te horen was. Normaal zouden de bewoners gaan meezingen.

Na afloop kregen de bewoners gelegenheid te vertellen hoe hij/zij het gevonden hadden. De meeste lieten een beweging zien en hun ogen begonnen opnieuw te stralen.

Donatie

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen helaas soms niet anders dan in een verpleeghuis wonen. Vaak kunnen zij zich dan niet meer in woorden uitdrukken. Ik wil heel graag deze mensen qigong geven. Hierdoor krijgen ze de ruimte om in beweging uit te drukken wat in hen leeft. Dit kan zo’n helende ervaring zijn. Veelal is in verpleeghuizen te weinig budget voor deze welzijnszorg beschikbaar.

Door jouw donatie wordt het mogelijk dergelijke lessen vaker aan mensen met niet aangeboren hersenletsel aan te bieden.

DONATIE

Graag onder vermelding van jouw naam en e-mailadres.
Ik houd jou op de hoogte aan wie ik met jouw geld les heb gegeven en hoe dat ervaren werd. Heel veel dank!

Geplaatst door Helen IJsselmuiden op 15 juli 2019