Alle blogs van: februari 2016

Een levensregel voor beginners

Het boek ‘Een levensregel voor beginners’ geschreven door Wil Derkse (ISBN 978 90 209 4184 5) wil de Benedictijnse regels vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster; een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Ze is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: ‘Vóór de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water putten’. In essentie wil het ook zeggen accepteren dat iedereen een beginner is; iedere dag probeer je ‘met vallen en opstaan te leven naar de Regel’. Deze zachtmoedige houding ten opzichte van jezelf en anderen is voor mij universeel herkenbaar (zen, boeddhisme, mindfulness). Het gaat erom hetzelfde anders te doen, niet om naar heel nieuwe en andere inzichten of mystieke ervaringen op te klimmen.

Heilzaam bewegen

Taiji en qigong bieden je de mogelijkheid tot heilzaam bewegen. Heilzaam bewegen is meer dan alleen je fitter en ontspannen voelen. De bewegingen kunnen je ook heil of geluk brengen. Dit geluk is er niet vanzelfsprekend. Het vraagt van de beoefenaar een bepaalde houding, zowel lichamelijk als geestelijk. Deze houding laat zich heel goed onder woorden brengen aan de hand van de drie geloften die een Benedictijnse monnik aflegt, als hij in het klooster intreedt : stabilitas, conversatio morum en obedienta.

Echt feest

Vandaag, 29 februari 2016, bestaat Vol-ledig 20 jaar. Op 13 februari hebben zo’n vijftig mensen dit en het begin van het Jaar van de Aap samen met mij groots gevierd. Ik voelde me die dag gedragen. Vele handen zorgden voor de schoonmaak en aankleding van de zaal, gebak, maaltijd, kaartjes verkoop en koffie en thee. Zoals Anna schreef ‘vele handen maken licht werk’. Ik kon me concentreren op het geven van de workshops, op genieten van deze dag en van feestvarken zijn.