Alle blogs met tags: Meditatie

Weekend vrij weekend jij 2018

Een zomerse dag in april. De eerste zwaluwen, zon en zin in dit weekend vrij. Even landen op het terras van NIVONhuis Allardsoog en na een dutje gaan we op naar restaurant De Drie Provinciën voor een lekker maal.
Dan begint de eerste training. ’In je midden’ is de rode draad dit weekend. We beginnen met aankomen, gronden. En het oefenen van de oefening die we het hele weekend zullen doen: ’wierook branden’. Zo beginnen we ons midden op te zoeken.

Lichaam en geest

Om het leven ten volle te leven is het nodig dat lichaam en geest één geheel zijn. Dat betekent dat het lichaam een bewoonbaar thuis voor de geest is en de geest het lichaam als woning aanvaardt. Een bewoonbaar thuis wil zeggen, dat het lichaam ontspannen is en gestrekt. Op die manier kan de energie doorstromen en zich vernieuwen. Dat nodigt de geest uit om thuis te blijven in plaats van elders te gaan passagieren. De geest treedt dan niet onbewust uit het lichaam of staat zonder censuur open voor heldere waarnemingen. Het klinkt misschien abstract. Het lijkt alsof je hier weinig vat op kunt hebben. Niets is minder waar.

bezielende adem

Je ademt in, je ademt uit. Talloze malen per dag doe je dit en meestal zonder je er bewust van te zijn. De adem speelt in meditatie een belangrijke rol. Je adem zorgt, samen met een juiste lichaamshouding, dat je geest tot rust komt. Dan kun je ervaren wat er in je lichaam gebeurt. En wanneer de rust zich verder verdiept, kan je geest zich ook naar buiten toe oneindig uitbreiden. Je ervaart dat elk levend wezen bezield is met adem. Als vanzelf open je je vanuit je hart naar een ander.

The heart of understanding

De Sutra of the Heart is Boeddhisme in een notendop. Hoewel kort, beslaat de hartsutra (een soort gebed of meditatietekst) vrijwel alle aspecten die te leren zijn in het Boeddhisme en is in zijn grootsheid verstrekkender dan iedere andere tekst in het Boeddhisme. De schrijver van het boekje  Thich Nhat Hanh is een Boeddhistische monnik die gelooft dat Boeddhisme zich aanpast aan zijn context en bijvoorbeeld in de westerse wereld anders beoefend, uitgelegd en beleefd kan worden dan in de traditionele Boeddhistische landen. Zijn Engelse vertaling en commentaar wordt beschouwd als de meest duidelijke, nauwgezette, simpele en begrijpbare die er voor ons beschikbaar is. Een goed punt om te starten dus wanneer je je wilt verdiepen in de sutra’s.

Loslaten doe je zo

Als ik ergens mee zit en geen oplossing zie, dan krijg ik nog al eens te horen ‘laat maar los. Het komt wel goed.’ ‘Ja wat, laat maar los?’, denk ik dan. ‘Komt wel goed. Hoe dan? Kun jij mooi denken!’ Ik voel me boos en onmachtig. En ik weet dat het de beste oplossing is. Het is makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Kijk ik naar de foto van het everzwijn hieronder, dan begrijp ik waarom we zo moeilijk kunnen loslaten. Loslaten is niet een ‘werk’- woord: ik laat los, jij laat los, wij laten los. Loslaten is iets wat vanzelfsprekend gebeurt, zoals de bladeren ook deze herfst weer van de bomen zijn gevallen. Aan dit vanzelfsprekende gaat de fase van ontbinding vooraf.

Woede, een bron van energie

Mijn maag krimpt samen. Ik zet een hoge rug. Mijn bekkenbodem wordt een gat, mijn adem hoog en oppervlakkig. De grond verdwijnt onder mijn voeten vandaan. Wat heb ik verkeerd gedaan?!