Alle blogs met tags: Taiji

dao of taijiquan

The Dao of Taijiquan, Way to Rejuvenation, is geschreven door Jou, Tsung Hwa (ISBN 0-8048-1357-4). Voor mij heeft dit boek bijgedragen aan mijn bewustzijn van vorm. Vorm is een fysieke manifestatie van energie. En de vorm van taiji is een vertaling van de natuurlijke orde van bewegen en energie sturen in het universum met onze lichamen.

Vijf elementen en taiji waaier

Van 475 tot 225 voor onze jaartelling was China verdeeld in veel kleine staten die met elkaar oorlog voerden om meer land te krijgen. In die periode werd de automatische kruisboog ontwikkeld. Oorlog werd een bedrijf waar talloze mensen slachtoffer van werden en worden. In die tijd heerste grote onzekerheid. Talloze filosofieën ontstonden om de onzekerheid het hoofd te bieden. Opmerkelijk was dat de inspiratie voor deze filosofieën in de natuur werd gevonden. De filosofie van de Vijf Elementen ontstond toen. Dit jaar staat deze filosofie centraal bij Vol-ledig.

Chinees nieuwjaar 2018

Chinees nieuwjaar begon op 16 februari en wordt vandaag, 2 maart 2018, afgesloten met het Lantaarnfestival. Dit festival is naar Europa overgewaaid onder de naam ’China Light Festival’. Elk jaar heeft één teken uit de Chinese dierenriem. Het komende jaar staat in het teken van de ‘Hond’. De hond staat voor loyaliteit, trouw en je inzetten voor een groter doel. Dit liep als rode draad door het feest.

traag

De sneeuw viel gestadig omlaag. Het geluid veranderde van klank en verstilde. Verwonderd keek ik naar buiten. De takken van de bomen werden zwart en wit. Ze staken prachtig af tegen de hemel. Op het speelplein tegenover mijn huis bouwden kinderen een sneeuwpop. Anderen hielden een sneeuwballengevecht. Moeders kwamen hun kinderen met de slee van school ophalen. De tijd leek stil te staan. 

Stilte in beweging

’Stilte is beweging; taiji en qigong als innerlijke weg’ is geschreven door Linda Lehrhaupt; ISBN 9789056701918.

Mijn zwaard en ik

Met mijn fiets in de hand belde ik aan bij een vriendin om te zien of we samen een kop koffie zouden kunnen drinken. Ze was thuis en nodigde me uit. Ik deed iets onhandigs en viel met fiets en al in een spiralende beweging op de grond en veerde weer omhoog. Ik zag mijn vriendin kijken met ogen zo groot als schoteltjes. In haar praktijk als cesartherapeute had ze dit nog nooit gezien. Ze bracht verbaasd uit dat ze me in slow-motion zag vallen en in een vloeiende beweging weer overeind komen.

Zomerverhalen

Het zomerprogramma 2017 van Vol-ledig is alweer voorbij. Het thema van deze zomer was ‘Grond onder je voeten’. Dit is tot leven gewekt met taiji- en qigong-oefeningen. Enthousiast deden elke avond zowel ervaren deelnemers als nieuwe deelnemers mee. Zij verhalen hieronder en hiernaast wat zij beleefd hebben. 

Taijiwuxigong gaf mij mijn gezondheid terug

In 1992 reed een auto frontaal op mij als fietser in. Ik liep daarbij een whiplash op die slecht wilde helen. Taiji en qigong deden me goed. Van leerling werd ik leraar. Ik kwam echter niet van mijn klachten af. In 1999 werd ik getipt over het Buqi-instituut. Het eerste weekend dat de zus van Zhengyu, Shen Jin, gaf, zal ik niet licht vergeten. Ze gaf aan het begin geen enkele uitleg over wat er te gebeuren stond. We begonnen met een oefening die ‘wuxi’, half-spontane beweging, heet. Ik kon me er niets bij voorstellen. We werden in een houding gezet en toen begonnen zo’n 80 mensen om me heen te boeren, te gillen en te bewegen. Kortom: een kakofonie. Ik verkrampte totaal en dacht ‘dit ga ik nooit doen’. Na verloop van tijd zei Shen Jin dat het klaar was en iedereen stopte. Blijkbaar waren ze niet gek. De dag ging voort. Ik begreep niet wat er gebeurde, maar voelde de pijn uit mijn nek verdwijnen. De dag erop durfde ik terug te komen. Na het weekend was ik enige dagen pijnvrij na 7 jaren onafgebroken pijn. Wat was dat heerlijk! Ik ging door met de weekendtrainingen. De perioden zonder pijn werden langzaam maar zeker langer totdat ik geheel pijnvrij was en bleef.

29ste verhaal

In het boek ‘Women in martial arts’ vertellen 23 vrouwen wat het betekent om een krijgskunst te beoefenen. Naar aanleiding hiervan vroeg ik me af wat het voor mij betekent om een vrouw te zijn die een krijgskunst beoefent en zowel aan mannen als vrouwen hierin les geeft.

Heilzaam bewegen

Taiji en qigong bieden je de mogelijkheid tot heilzaam bewegen. Heilzaam bewegen is meer dan alleen je fitter en ontspannen voelen. De bewegingen kunnen je ook heil of geluk brengen. Dit geluk is er niet vanzelfsprekend. Het vraagt van de beoefenaar een bepaalde houding, zowel lichamelijk als geestelijk. Deze houding laat zich heel goed onder woorden brengen aan de hand van de drie geloften die een Benedictijnse monnik aflegt, als hij in het klooster intreedt : stabilitas, conversatio morum en obedienta.

Taiji een krijgskunst2

In januari schreef ik over het krijgsaspect van taiji. Het ontwikkelen van de krijger in jezelf leert je te vechten voor wat jou bezielt in plaats van te vechten tegen wat je niet zint. Dit laatste leidt tot agressie en geweld. Het vechten voor wat voor jou wezenlijk is, kan bijdragen aan een samenleving die voor ieder leefbaar is. Zie wat Nelson Mandela heeft gedaan. 
>> Lees meer

Geven en nemen

Ik reik jou de hand. Jij steekt je hand naar mij uit. We schudden elkaar de hand. We ontmoeten elkaar.

Pas op zakkenrollers

Op Lesseps, Barcelona, stapte ik in de metro. Ik bleef in de buurt van de deuren. Daar was ruimte. Bij een volgende halte kwamen net voordat de deuren sloten nog mensen binnen. Eén ervan duwde tegen me aan. Ik voelde dat er achter me nog ruimte was. Ik stapte naar achteren en voelde me in de beweging loskomen van de vrouw die tegen me, ik zou bijna zeggen, gevleid stond. Innerlijk gingen mijn alarmbellen rinkelen. Ik controleerde mijn tas. De ritsen zaten nog dicht. Ik keek haar aan. Ze had een merkwaardig grote tas voor haar borst. De volgende halte verdween ze in de menigte.

Taiji en tuina-massage

Wanneer ik maagpijn heb, ga ik naar de dokter en verwacht dat hij me geneest. Op eenzelfde manier  ga ik met een lekke band naar de fietsenmaker en verwacht dat hij hem repareert. In het Traditioneel Chinees Medisch (afgekort TCM)-denken ziet men het leven als één groot vibrerend web van energie; ook de mens. ‘Ik ben telkens zo moe’, wat binnen het Westers medisch denken niet meer dan een vage klacht is, wordt in TCM serieus genomen. Ergens is de energie in de mens, die deze vermoeidheid ervaart, gestagneerd geraakt. De energie moet weer in stroming worden gebracht, voordat deze stagnatie tot ziekte leidt. Preventie in plaats van genezing.

Taiji, een krijgskunst(1)

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over wat taiji als krijgskunst voor jou en de samenleving kan betekenen. Ditmaal schrijf ik over krijger zijn. Het tweede deel gaat over taiji als kunst.

Taiji

Leven op de toppen van mijn kunnen
brengt me bij mijn uiterste:
de ineenstorting
 
Wonen in de stilte
brengt me bij mijn innerlijk potentieel:
het uiterste van zijn