Thema 2019: Vijf Elementen

Iedereen zal opgemerkt hebben, dat de dagen kort zijn geworden en de temperatuur laag. Het is van alle tijden en plaatsen dat mensen de natuur observeren. Ruim 2000 jaar geleden ontwikkelde op grond van observaties in China zich de theorie van de Vijf Elementen.


 Vijf Elementen

De mensen van toen zagen dat veranderingen in de natuur en in de mens zich in vijf fasen of elementen voltrekken. Ze noemden deze elkaar opvolgende fasen water, hout, vuur, aarde en metaal. Wanneer je het niet-weten toelaat, de fase van het water, dan ontstaan nieuwe ideeën en openen zich mogelijkheden. Hieruit ontstaat groei (hout) en realisering (vuur). Hierna oogst je wat je gezaaid hebt (aarde) om los te kunnen laten wat niet meer functioneel is (metaal).
 
Dit is een heel beknopte en zeker een niet alles omvattende uitleg van de theorie van de Vijf Elementen. Verdieping en verbreding komen in de workshops en in de lessen van 2019 aan de orde. 

Geplaatst door Helen IJsselmuiden op 7 januari 2019