Ik geef mij op

Ja, ik schrijf me in voor de nieuwsbrief

Prijzen

Bij de wekelijkse lessen is het mogelijk om één gratis kennismakingsles (niet in combinatie met andere acties) mee te doen. Als er plaats is, dan kun je direct met de lessen starten. Je koopt hiervoor een stappenkaart die op naam staat. Een stappenkaart is goed voor 10 lessen en is 12 lesweken geldig, behalve voor de dinsdagavond. Voor deze avond is de stappenkaart 10 weken geldig.

avondkaart    € 180,00
ochtendkaart € 113,00

Je maakt het bedrag uiterlijk een week voor ingangsdatum over op IBAN NL53 ASNB 0707 3488 46 t.n.v. H. IJsselmuiden te Bunnik. In principe kies je een vaste lestijd. Kun je een keer niet, dan ben je ook op een andere les welkom. Eén avondles is gelijk aan twee ochtendlessen.

Restitutie van niet opgemaaakte stappen of uitstel van de periode waarin de kaart geldig is niet mogelijk. 

Vol-ledig
Helen IJsselmuiden

Boslaan 26
3981 XD Bunnik
welkom@vol-ledig.nl
030-2341912