Lichaamsbewustzijn

Ben je in je lichaam, dan is er stilte van waaruit beweging voortkomt.