Helen

Worden wie je in wezen al bent.

Geef je op voor een proefles tai chi of qigong
Helen is als een bloem die zich ontvouwt tot volle bloei

Helen

Helen is mijn roepnaam. Uitgesproken met een lange ‘ee’ betekent helen ‘genezen’ en ‘verbergen’. Op mijn paspoort staat: Helena. Helena betekent ‘fakkel’ of ‘stralende’. In culturen, die nauw met de natuur en het Goddelijke verbonden zijn, krijgt het nieuwe mensenkind een naam die verwijst naar zijn roeping in dit leven. Het appèl dat mijn naam op mij doet, voel ik steeds duidelijker. Ik mag mezelf helen en een ander ruimte bieden om zichzelf te helen.

Ontwerp van de nieuwe site Vol-ledig met als thema helen

Inspiratie

De eerste helft van 2020 is achter de schermen hard gewerkt aan deze nieuwe website voor Vol-ledig. Tijdens dit proces kon ik niet om de vraag heen ‘waar gaat mijn site over?’. Steeds duidelijker kwam het antwoord ‘over jezelf helen; over de mens worden die je in wezen al bent’. Ik zag dat vooral terug in mijn artikelen die ik de afgelopen jaren heb geschreven. Het beter vindbaar maken van deze artikelen was één van de redenen om de site te vernieuwen. Dat zijn ze waard; al zal ik ze de komende maanden allemaal nog eens door mijn handen laten gaan om ze weer passend bij deze tijd te maken en te voorzien van foto’s.

Heel worden

De artikelen zijn in 9 rubrieken heb ondergebracht. Elke rubriek belicht een aspect van jezelf helen:

  • ontspannen: ruimte geven aan gewoon te zijn;
  • gronden: staan voor wie je bent;
  • lichaamsbewustwording: aanvaarden van jezelf;
  • meer energie: vol energie zijn doordat je je uitstrekt naar hemel en aarde;
  • balans: evenwicht tussen tegengestelden;
  • tai chi en qigong: methode om jezelf te helen;
  • aandacht: je verbinden je met het grote geheel;
  • yin yang en vijf elementen: het theoretische denkkader van de Chinese filosofie;
  • veerkracht: meebewegen met de veranderingen van het leven.
Helen

Kwetsbaar

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Echter, een passende foto zonder woorden voor elke rubriek kon ik niet op internet vinden. Daarom ben ik in mijn vakantie begonnen met het schilderen van de 9 deelaspecten die samen mijn beeld van ‘jezelf helen’ vormen. De foto laat zien tot waar ik ben gekomen. Om dit nú al te delen voelt oncomfortabel. Ik ben zó gewend om het pas te laten zien als het af is en door mij goedgekeurd. En hiermee ben ik niet uniek. Kijk, en lees Facebook er maar op na. En toch, ik deel het met jou, hoe onaf ook. Ik stel me hiermee kwetsbaar op. Juist die kwetsbaarheid geeft ruimte om te helen. Je plaatst dat wat donker en onvoltooid is in jezelf in het licht. Je geeft aan jezelf of/en aan een ander een genuanceerder beeld van wie jij bent. Dat werkt bevrijdend. Verandering en groei zijn weer mogelijk.

Zon en maan

Helena valt etymologisch te herleiden tot zowel ‘zon’ als ‘maan’. Tijdens het schilderen zwenk ik voortdurend tussen te donker en te licht. Langzaam groeit de balans: het licht en het donker hebben elk hun eigen plaats en tussen licht en donker zijn vele nuanceringen. Het is in feite de theorie van yin yang en vijf elementen. Yin betekent namelijk de schaduwzijde van de berg en yang de zonzijde. De vijf elementen zijn de nuanceringen, hoe yin geleidelijk yang wordt en vice versa.
Zo ontdek ik dat mijn oncomfortabel voelen om nu al mijn schilderij te tonen, ook te maken heeft dat dit, net als de baby in moeders buik, het nodig heeft om in het verborgene te groeien.

Stralen van geluk

Stralend

Jezelf helen kent geen eindstation. Het is een keuze die je op elk moment van de dag kunt maken. Wat doe je met wat op je pad komt? Kies je voor helen, dan straal je dit uit. Mensen op straat zullen je ineens gaan groeten. Zo open je ook voor hen de mogelijkheid om te helen.

Deel je ervaring

Pagina printen