Wie ben jij?

Ik denk, dus ik ben

‘Wie ben jij?’ is een vraag waar vele filosofen zich mee bezig houden en hebben gehouden. Eén van de bekendste antwoorden is dat van Descartes (17de eeuw): ‘Ik denk, dus ik ben’. Een heel ander antwoord op deze vraag ligt diep in ons lichaam verborgen. Daar stroomt je energie door de acht wondermeridianen. Deze meridianen of energiebanen maken jou tot een uniek wezen dat deel is van het grotere geheel. De eerste vier wondermeridianen ontstonden bij de bevruchting van de eicel. Zij gaan over wie jij bent. De andere vier wondermeridianen ontwikkelden zich later in de zwangerschap. Zij gaan over hoe jij je verhoudt tot je omgeving.

In dit artikel lees je over de eerste vier meridianen: du mai, ren mai, chong mai en dai mai. Mai betekent kanaal of meridiaan. Het volgende artikel gaat over de andere vier wondermeridianen.

Deel van het grotere geheel

Lao Tse (filosoof 6de eeuw voor onze jaartelling; vertaling door C. Verhulst):
Uit het eeuwige niet-bestaan zien wij dus
duidelijk het geheimzinnige heelal ontstaan;
van het eeuwige bestaan zien wij dus helder
de duidelijke onderscheidingen.
De twee zijn in wezen gelijk,
en worden eerst in hun openbaring verschillend.
Deze gelijkheid wordt diepte genoemd.
Oneindige diepte is de poort,
waaruit alle delen van het heelal voortkomen.

Vóór de bevruchting was jouw geest al daar om zich na de bevruchting kenbaar te maken in de acht wondermeridianen. Anders gezegd: vanuit het totale veld van energie wilde een deel van deze energie zich op aarde manifesteren. Simpel gezegd: je zocht je een lichaam, helemaal op jouw maat, om gedurende enige tijd in te wonen.

Lao tse:
Tau brengt het Ene voort;
Het ene brengt de twee voort;

De eerste twee wondermeridianen, die bij jouw conceptie ontstonden, waren du mai en ren mai. Du mai zette je aan tot actie, waardoor die ene cel ging delen tot oneindig veel cellen. Ren mai zorgde dat het voedsel van je moeder werd opgenomen. Du mai wees je als een vader de richting om uit te groeien tot mens. Ren mai zorgde als een moeder voor koestering en voor voedsel.

Na je geboorte blijft ren mai de voedster van jouw leven. Stel je een ideale moeder voor, waar je op schoot kan zitten. Ze omarmt je. Je ontspant tot in elke cel. Je kunt loslaten wat niet meer nodig is. Zó krijg je ruimte om nieuwe energie tot je te nemen. Dit kan een boterham zijn, maar ook nieuwe ideeën en natuurlijk de energie van moeder aarde. Zelfs ons symbool voor het vrouwelijke laat zien, dat het om neerwaartse energie gaat die tot in de aarde gaat (horizontale streep = de aarde) en van daaruit omhoog komt.

De opwaartse energie van de aarde geeft du mai kracht. Deze kracht zorgt dat je rug zich soepel strekt. Dit komt, omdat du mai langs de binnenzijde van je ruggengraat loopt. Sterke stroming van energie door du mai geeft een heldere geest. Alle troebelingen worden verdreven. Met een heldere geest heb je een ruimer bewustzijn, waardoor heldere vermogens tot ontwikkeling kunnen komen. Je leven is dan niet meer louter op jezelf gericht, maar dient het grotere geheel. Ook dit is te zien in ons symbool van het mannelijke: een opwaartse pijl die naar buiten wijst.

Du mai en ren mai maken dat hemel en aarde in jou verbonden zijn.

Een uniek wezen

Lao tse:
de twee brengt de drie voort;
de drie brengt alle dingen voort.

De derde wondermeridiaan, die tussen ren mai en du mai in jou ontstond, was chong mai. Chong mai bevat de blauwdruk van jouw leven; net zoals in een zaadje al de hele ontwikkeling van de boom besloten ligt. Chong mai maakt jou tot een uniek wezen. Chong mai bestaat uit drie kanalen. Eén loopt midden door je lichaam en verbindt je buik, hart en hoofd. Hij verbindt wie je was, wie je nu bent en wie je ten diepste kunt zijn. Naast het middenkanaal loopt aan beide zijden een zijkanaal. Chong mai zorgt dat je je energie tot je beschikking hebt om jezelf onder veranderende omstandigheden opnieuw uit te vinden. Deze meridiaan zorgt voor vitaliteit en zelfhelend vermogen.

De vierde wondermeridiaan, die bij je conceptie ontstond, was dai mai. Dai mai kan vertaald worden als gordelmeridiaan. Als een gordel omcirkelt hij je lichaam. Hij is de enige meridiaan die horizontaal loopt. Hoewel hij op de plaats van de gordel wordt gesitueerd, is dit energiekanaal bij elke chakra aanwezig en maakt hij dat jij je energetisch als individu manifesteert binnen het grotere veld van energie. Deze meridiaan kan vrij stromen, als oude emotionele ballast is en wordt opgeruimd.

Chong mai en du mai maken je tot de unieke mens die steeds meer de mens mag worden die hij in wezen al is.

Qigong en de wondermeridianen

Met qigong breng je de energie van de wondermeridianen krachtig in stroming waardoor afvalstoffen je lichaam kunnen verlaten. Afvalstoffen ontstaan onder meer door stress. Stress geeft verkramping. De stroming in ren mai neemt af. Je ontspant nauwelijks. Voor je gevoel verlies je de verbinding met de aarde. Daardoor is er te weinig opwaartse energie voor du mai. Je denken vertroebelt. Je weet geen eenduidige beslissingen meer te nemen. Chong mai komt onder druk te staan, omdat je afdwaalt van wie je in wezen bent. Dai mai kan niet goed doorstromen vanwege de ophoping van emotionele ballast.
Qigong zorgt dat de vrije doorstroming herstelt en dat je weer in verbinding bent met wie jij ten diepste bent. Je voelt je blij, licht en je weet wat je wilt. Dit ben jij!

Laat uw reactie achter

Pagina printen