Thuis in je
onderste dantian

Gewortelde spiritualiteit

Boek de workshop 'Je onderste dantian verwarmen'
Thuis in je onderste dantian

Thuis in je onderste dantian

We hebben de afgelopen maand de bladeren van de bomen zien waaien. De bomen hebben hun sappen terug getrokken in de aarde. Ook wij hebben behoefte om ons terug te trekken. Daarom in deze laatste nieuwsbrief van 2020 aandacht voor het onderste dantian, de plek om je terug te trekken.

Je onderste dantian

Je onderste dantian of energiecentrum ligt ongeveer 3 centimeter onder je navel en ongeveer 4 centimeter in je lichaam. In tai chi en qigong ontwikkel je dit onderste energiecentrum als eerste. Meestal duurt het jaren, voordat je dit centrum voelt. Indirect merk je zijn activiteit meteen: je krijgt het warm en je tintelt van leven. Wie niet vertrouwd is met tai chi of qigong, kent het als zijn krachtcentrum. Bij het optillen van bijvoorbeeld je wekelijkse boodschappen, span je je buikspieren aan, je zorgt voor een rechte rug, je ademt in en met de kracht van je benen kom je omhoog. Op deze wijze tillen word je onderste dantian geactiveerd.

Gewortelde spiritualiteit

Alles leek hiermee, voor mij, over het onderste dantian te zijn gezegd. Niets bleek minder waar. Het afgelopen jaar ben ik intensief bezig geweest met de wondermeridianen. Zij ontspringen in dit gebied. Dat wekte mijn interesse om het onderste energiecentrum nader te onderzoeken. Hierdoor ontdekte ik, dat het zorgt dat je spiritualiteit in jouw dagelijks leven geworteld is.

Leven zonder centrum

Leven zonder centrum

Als kind was ik gefascineerd door het beeld van Zadkine ‘de verwoeste stad’. Het beeld gaf me het gevoel een vriend te hebben; ook iemand met een gat in zijn buik.

Mijn leven lang hoor ik van leraren in psychosynthese, qigong en tai chi dat ik geen centrum heb. Ik had geen idee waarover zij spraken. Al te jong is mijn onderste dantian ontkracht. Ik interpreteerde hun opmerking over mijn centrum, dat zij het bij het verkeerde eind hadden. Ik had wel een centrum, want ik kon immers mijn geest leegmaken en in een staat van zuiver gewaarzijn komen.

Toch bleef het wringen, omdat ik merkte dat buiten mijn lessen en trainingen mijn buik koud was. Dit is een teken van een te weinig actief onderste energiecentrum. Wiens buik koud is, is snel moe en uit balans. Ook is hij vatbaarder voor ziekten.

Mijn ontwikkelingsweg

Met qigong en ‘core awareness’ legde ik me vooral toe op gronden en het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn. Ik kreeg bodem onder me. Letterlijk werd mijn bekkenbodem soepeler en veerkrachtiger. Dit gaf en geeft me veiligheid en stabiliteit.

Onderste dantian, Ren Mai 6, Zee van energie

Topografie van je onderste dantian

Vanuit Chinees perspectief

Stabiliteit, veiligheid en veerkrachtige bekkenbodem zijn kwaliteiten van het eerste chakra, het wortel chakra onderin je romp. Kijk je naar de ligging van het onderste dantian, dan praat je over het tweede chakra. Vanaf rugzijde gezien ligt dit op de hoogte van de onderste ruggenwervel, midden in je lichaam. In de acupunctuur heet dit punt Ren Mai 6, ‘Qihai’ of ‘Zee van energie’. Deze vertaling mag je letterlijk nemen. Als dit gebied – het is dus meer dan een punt – goed doorstroomd is, dan voel je je energiek en ben je in balans. Je dikke darm werkt optimaal.

Vanuit Westers perspectief

Kijk je met Westerse ogen, dan is dat niet vreemd. Het onderste energiecentrum ligt in je buik en preciezer in het gebied van de dikke darm. De signalen van de dikke darm gaan rechtstreeks naar het reptielenbrein in je hersenen. Dit zorgt voor ‘ik’-gevoel, emotieverwerking, moraal, angstgevoelens, geheugen en motivatie. Ook zorgt de dikke darm dat afvalstoffen je lichaam verlaten. Verder bevindt zich in je buik een uitgebreid netwerk van lymfeklieren dat voor de afweer zorgt.

Yin daalt naar onderste dantian en yang stijgt daaruit op

Scheppingsverhaal

Genesis 2:7

‘Toen God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.’

Het lijkt een mythisch verhaal; een verhaal dat zich lang geleden heeft afgespeeld. De mens werd gevormd uit materie (stof der aarde) en uit energie (levensadem).

Yin en Yang

Vanuit de Chinese visie is dit verhaal nog steeds actueel en op elke schepping toepasbaar. Scheppen is het in evenwicht samenbrengen van materie en energie, van yin en yang, van bloed en levensenergie, zodat jij kunt leven en jij je leven kunt vormen in overeenstemming met het grote geheel. Je kunt dit vergelijken met een auto. Deze komt alleen vooruit, als de verhouding tussen benzine en lucht klopt.

‘Yin’ betekent de schaduwzijde van de berg en ‘yang’ de zonzijde van de berg. Wat nu yin is, is straks yang. En wat nu yang is, is straks yin. Zo vormen yin en yang een eenheid in een steeds wisselende samenstelling. In je onderste dantian ontmoeten de kracht van de aarde – de materie – en de kracht van de hemel – de geest – elkaar. In dit gebied gaat het over scheppen, in balans blijven en groeien. Het gaat om basaal vertrouwen in het leven. Dit zijn kwaliteiten van het onderste dantian en het tweede chakra.

Geworteld zijn in je onderste energiecentrum geeft je diepe geborgenheid en rust. Je vindt stilte in jezelf. Uit deze rust komt beweging voort. Het yin verandert vanzelf in yang. Yang geeft je energie en stuwt je op tot realiseren. Je voelt je vitaal en levenslustig. Je bent in de flow.

Jouw oorsprong

Energie van je ouders

Op het moment van de conceptie geven je ouders je een hoeveelheid energie mee; Jing genaamd. Je kunt het vergelijken met de genetische code die in je DNA ligt opgeslagen.

Energie van het grote geheel

In het grote geheel is er energie die zich wil manifesteren. Bij de conceptie ontstaat Chong Mai, de brenger van de energie die zich wil manifesteren. Dit energiekanaal bevat de blauwdruk van wie jij kunt zijn. Ook ontstaan Ren Mai, die jou voedt en voor rust zorgt, en Du Mai, die jou aanzet om je potentieel te realiseren. De vierde wondermeridiaan die ontstaat is Dai Mai. Deze geeft jou je uiterlijke vorm.

Wondermeridianen ontspringen in het onderste dantian

Deze vier wondermeridianen beginnen in het onderste dantian. In het dantian zoeken yin en yang hun balans, zodat ze kunnen scheppen. De wondermeridianen transporteren deze energie door jouw hele lichaam. Ze zorgen dat jij je kunt manifesteren, zoals je bedoeld bent in je oorsprong.

Vaak wordt het onderste dantian voorgesteld als een vuur waarop een kookpot met rijst staat. Het dantian genereert stoom waardoor de rijst eetbaar wordt.

Jezelf genoeg zijn

Jezelf genoeg zijn

In visualisatie ben ik teruggegaan naar de eerste week in mijn moeders buik. De eerste vijf dagen ben je dan heel en compleet zonder dat je een ander nodig hebt. Dit te voelen bracht me terug in mijn onderste energiecentrum; aanwezig, nooit weggeweest, maar slapend. Ik ben mezelf genoeg.

Ik realiseerde me, dat ik zonder het te weten gebruik maak van mijn onderste dantian. Ik heb de vaardigheid ontwikkeld om te scheppen wat mijn hart verlangt en dat in de wereld te zetten.

Het vuur in je dantian aanwakkeren

Het onderste energiecentrum kan op drie manieren aangewakkerd worden:
• zwaartepunt
• adem
• aandacht

Zwaartepunt

Je onderste dantian is actief, als je zwaartepunt daarin rust. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor velen ligt het zwaartepunt ter hoogte van het middenrif of hoger. Dit komt doordat ons leven grotendeels zich in ons hoofd afspeelt. Vele hoofden neigen naar voren en staan niet meer recht op de romp. Of het borstgebied wordt opgezet. De vele korte lontjes getuigen hiervan. Ook de scherpe politieke tegenstellingen laten zien, dat yin en yang los lijken te komen van elkaar en niet meer geworteld zijn in de gemeenschappelijke grond van het grote geheel.

Het zwaartepunt komt pas in je onderste energiecentrum te liggen, als alle diafragma’s (scheidingswanden, zoals het middenrif en de bekkenbodem) en sluitspieren met elkaar samenwerken, zoals bij een regenworm. Dit vraagt om ontspanning en vanuit de ontspanning te strekken.

Adem

Je adem heeft een ontspannen en gestrekt lichaam nodig, wil hij je optimaal van energie kunnen voorzien. Je adem is zeer sensitief en reageert op elke gevoelsverandering. Zoals gezegd, bij velen is de lichaamshouding niet optimaal en is stress een normaal onderdeel van het leven. Hierdoor kan je adem moeilijk ontspannen en op natuurlijke wijze in je onderste dantian rusten.

Je adem zakt vanzelf omlaag, als je tijd neemt om hem te volgen zonder in te grijpen.

Aandacht

Met je aandacht kun je je energie sturen. Om te beginnen kun je je de vraag stellen wat jij wilt bereiken met het sturen van jouw energie. Wil je een uitstekende ‘martial-art’-beoefenaar worden? Wil jij jezelf ontplooien tot de mens, die jij bedoeld bent te zijn? Of …? Dit is een vraag aan je hart. In de stilte daar kun je jouw antwoord vinden.

In tai chi rust jouw aandacht in het onderste energiecentrum. Je aandacht bundelt je zwaartepunt en adem tot kracht. Al oefenende leer je steeds beter balans te houden tussen yin en yang. Je kracht wordt sterker. Je krijgt meer en meer de energie tot je beschikking om uit te groeien tot de mens die je in wezen al bent.

Gewortelde spiritualiteit

Je onderste dantian, centrum van jouw leven

Wil je spiritueel tot wasdom komen, dan is het nodig om je onderste energiecentrum tot centrum van jouw leven te maken. In dit verband is het nog interessant om naar de betekenis van ‘dantian’ te kijken. ‘Dan’ betekent veld en ‘tian’ elixer; een elixerveld van een lang en gezond leven in wijsheid. Vele keizers zochten naar een pil (‘dan’) om de onsterfelijkheid te bereiken. In de meeste van die pillen zat kwik. Zij stierven hierdoor aan vergiftiging. De waarschuwing, die hiervan uitgaat, is dat een korte route om geworteld te zijn in je onderste dantian er niet is.

Onsterfelijkheid

Uitsluitend door dagelijks trouw te oefenen komt de interne alchemie tot stand. De trouwe beoefening doet je loskomen van uiterlijke beoordeling, van anderen die iets van jou vinden of waar je het idee hebt, dat jij hen iets verschuldigd bent. Tai chi is een oefenweg om steeds meer geworteld te zijn in je onderste dantian. Hierdoor bewandel je meer en meer je eigen pad. Jouw spiritualiteit wortelt zich in je dagelijks leven. Je bent niet meer afhankelijk van de omstandigheden. Dit is onsterfelijkheid.

Pauze

Graag wil ik wat ik hierboven heb beschreven over de ontstaansgeschiedenis van een mens omzetten in een workshop over jouw ontstaansgeschiedenis.

Workshop van bevruchting tot innesteling

Op het moment van de bevruchting krijg je energie mee van je ouders. Ook stroomt energie van het grote geheel binnen die zich wil manifesteren. In de eerste week van jouw prille leven heb je aan jezelf genoeg. Je rust in jezelf en je vermenigvuldigt de cellen waaruit je bestaat. Dan komt er een moment – wil je verder kunnen groeien – het nodig is, dat je je verbindt met je omgeving. Je kiest voor het leven. Je maakt een soort van worteltjes en je nestelt je in bij je moeder. Jouw eerste ontmoeting! In visualisatie en al schilderend kun je deze prilste ervaringen terugvinden in jezelf. Ze kunnen je helpen weer aanwezig te zijn in je onderste dantian en inzicht geven hoe jij je verbindt met anderen.

Deze  workshop ‘van bevruchting tot innesteling’ wil ik met 3 of 4 personen bij mij thuis houden. Wie heeft hier interesse in? Geef je op, zodra er zich 3 mensen hebben aangemeld, spreken we een datum af.

Ervaringen van Lezers

Marije

Wat een mooie en compleet verhaal over ons onderste dantian. Twee jaar geleden leerde ik wat dat was tijdens een cursus Tao en Chiqong. Anders dan jij had ik op een natuurlijke manier contact met mijn dantian. Ik kon hem bijvoorbeeld makkelijk verplaatsen toen onze leraar ons met 1 vinger om wilde duwen door ons in ons dantian te raken. Sindsdien zoek ik mijn onderste dantian regelmatig op. Altijd een fijne plek om bij mezelf thuis te komen en tegelijk de voeling met het Ene te ervaren. Om vervolgens weer met een open blik naar het hier en nu te komen. Ik vraag me weleens af of dit iets is wat ik nog verder zou kunnen ontwikkelen en wat dat dan zou brengen. Wat zijn jouw ervaringen?

Helen:
Dank je wel voor je reactie. Het doel is dat je langzaam maar zeker er altijd verblijft. Daar mag je zwaartepunt letterlijk en figuurlijk komen te liggen. Dan hangt het af van wat jij wilt bereiken. Wil je een goede tai chi’er worden, zoek dan een leraar die geschoold is in de martiale kant van tai chi. Die kan je daarin verder helpen. Of wil je …? Voor mij is het onderste dantian steeds meer de mens die ik ten diepste ben in mijn dagelijks leven zichtbaar maken. Dit is wat ik ook doorgeef in mijn lessen. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, lees dan het boek van Karlfried Dürckheim, Hara. Het is al een ouder boek, dus ook het taalgebruik is anders dan nu. Hij beschrijft heel precies de ontwikkeling van het onderste dantian.

Deel je ervaring

Pagina printen