Persoonlijke ontwikkeling

Aanvaard je de leegte, dan vind je de volheid.

Direct naar de mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling bij Vol-ledig is gehoor geven aan de nog nauwelijks waar te nemen innerlijke roep om te zijn wie jij in wezen bent. Vaak komt deze ontwikkeling op gang op het moment dat het leven niet meer gaat, zoals jij dat wilt. Mogelijk heeft sleur zijn intrede gedaan en vraag je je af of dit alles is wat het leven te bieden heeft. Of het leven brengt zoveel op je pad, dat je alleen nog weet te overleven. Misschien roepen klimaatcrisis, Corona en oorlog angst en onzekerheid voor de toekomst bij je op.

De eerste stap in persoonlijke ontwikkeling is dit alles waar te laten zijn. Niet langer meer vechten. Het idee dat jij controle hebt over het leven, geef je op. Je zegt ‘ja’ tegen het leven, zoals het zich aandient en de emoties die dat in jou oproept. Je aanvaardt de leegte. Het wordt stil in jezelf.

Vanuit deze innerlijke stilte sta je open voor wat het leven van jou vraagt en wat jij kunt bieden op dit moment in je leven. Je vindt de volheid. Je bloeit op de plaats waar je gezaaid bent.

Lichaamsbewustzijn

Het gevolg van het niet willen of durven aanvaarden van het leven zoals het nu is, is dat je weinig contact met je lichaam hebt. Dit contact heb je heel hard nodig. In je lichaam kan je namelijk ervaren wat er gebeurt nog vóórdat je met gedachten en emoties een verhaal in je hoofd hebt gevormd. Dat verhaal is altijd gekleurd op basis van jouw eerdere ervaringen. Het waarnemen wat er in je lichaam gebeurt, lichaamsbewustzijn, geeft je een heldere kijk op de situatie. Je ruilt jouw verhaal in voor wat het leven jou laat zien.

In qigong en tai chi ontwikkel je dit in beweging. Je kunt daarmee afvalstoffen, die ontstaan zijn door emoties die je niet kon verteren, afvoeren. Ook ontwikkel je een nieuwe grondhouding, zowel fysiek als mentaal. Bij coaching & healing en bij Vol-ledig Compassie Training leer je ervaren wat er in je leeft, dit te accepteren en jezelf dat te geven wat je nodig hebt. Je ontwikkelt inzicht en compassie. Zo ontstaat stilte in jezelf. De basis van alles en van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Handelen vanuit zijn

Onze maatschappij is ingericht op het stellen van doelen. Het behalen van doelen bepaalt of je succesvol bent. Dit houdt je voortdurend vast in emoties van hoop en angst. Op het moment dat je niet succesvol bent – je wordt bijvoorbeeld ziek en je valt uit het arbeidsproces – is het moeilijk om niet de schuld bij jezelf te leggen. Vaak versterken anderen dit schuldgevoel met hun veelal goedbedoelde adviezen.

Coaching & healing gaat allereerst over het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn. Vanuit dit bewustzijn kun je van moment tot moment ervaren wat voor jou – bijvoorbeeld in een behandeltraject – juist is op alle niveaus van je mens zijn. Je handelt zonder wat te moeten bereiken. Je handelt vanuit zijn. Zó bloeit zelfliefde op en hervind je de volheid van je leven.

Individu en deel van een groter geheel

In je persoonlijke ontwikkeling komt een moment dat je diep van binnen weet, dat je én een individu bent én dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Jij kunt het leven niet naar jouw hand zetten. Je kunt wel met het leven meewerken. Jij doet ertoe. Je komt dan in de flow en dit geeft vervulling.