Alle blogs met trefwoord: Theorie van de vijf elementen

chinese geneeswijzen

Gail Reichstein, ISBN 90 5501 576 8

De lachende Boeddha

de weg van de minste weerstand naar gezondheid, wijsheid en geluk.Ton van Gelder en Fiona de Vos, ISBN 90 6378 449 X.

Emoties in de opruiming

Emoties zijn er zolang de mens bestaat. De filosoof Boeddha bestudeerde lang geleden het leven. Hij realiseerde zich dat ieder mens in zijn leven te maken heeft met tegenslagen, ziekte en dood. En hij besefte, dat ieder mens de vrijheid heeft om niet meer narigheid toe te voegen aan deze onvermijdelijkheden. Juist dit toevoegen in de vorm van emoties is wat ieder van ons zo vaak doet. Je bent verdrietig over het afscheid dat je moet nemen. Je bent bang dat je je baan zal verliezen. Je bent boos, omdat je mening niet werd gevraagd. En ga zo maar door. Je emoties maken het leven zwaarder dan nodig; zeker als je ze vasthoudt.

Van wuji naar taiji

Vrijdagavond 2 maart 2007, moe van een hele week werken gaan we naar een lezing over Chinees filosofisch denken. In de krant stond dat het praktisch zal zijn met een koppeling naar ons eigen leven.

vijf elementen

Ruim 2500 jaar geleden dachten overal ter wereld mensen na over hoe de wereld in elkaar zit en werden de theorieën gevormd die ons nu nog beïnvloeden. Chinezen keken hoe de natuur één systeem van wederzijdse afhankelijkheid vormt. Ze formuleerden de theorie van yin en yang en de theorie van de vijf elementen. De theorie van yin en yang beschrijft het evenwicht dat er tussen tegendelen heerst. Dag en nacht wisselen elkaar af. Uitersten slaan om in hun tegendeel. Dit zie je heel mooi als een zeilboot voor de wind vaart. Als je niet oplet, slaat het zeil vanzelf naar de ander kant.

Vijf elementen en taiji waaier

Van 475 tot 225 voor onze jaartelling was China verdeeld in veel kleine staten die met elkaar oorlog voerden om meer land te krijgen. In die periode werd de automatische kruisboog ontwikkeld. Oorlog werd een bedrijf waar talloze mensen slachtoffer van werden en worden. In die tijd heerste grote onzekerheid. Talloze filosofieën ontstonden om de onzekerheid het hoofd te bieden. Opmerkelijk was dat de inspiratie voor deze filosofieën in de natuur werd gevonden. De theorie van de Vijf Elementen ontstond toen. 

Zo werkt Chinese geneeskunde

T. Williams, ISBN 90 215 2797 9