Alle blogs met trefwoord: Verbondenheid

In je midden

Verbonden met hemel en aarde ken jij jouw plaats op deze aarde en kun je in harmonie leven. Waarachtige mensen, zoals Christus en Boeddha, riepen hemel en aarde als getuige op, als ze door het kwaad belaagd werden. Veel religies kennen prosternaties, ‘ter aarde werping’. Het beeld van een prosternatie bij het Labrang Klooster in Gansu (China) staat me nog helder voor ogen. Ohm mani padme hum, ohm mani padme hum en de gebedsmolen draaide verder. De pelgrim kwam omhoog en wierp zich weer op de grond. Het ‘zichtbare’ en het ‘onzichtbare’ vielen samen.

Opmaat en op maat

‘Wat voor werk doe jij? vraagt Jolanda die voor een kennismakingsles qigong komt. ‘Dit is mijn werk’, zei ik: ‘het geven van lessen qigong en taiji en het individueel begeleiden van mensen, zodat ze tot ontplooiing komen.’ Vol verbazing kijkt ze me aan. ‘Dat is leuk!’ Een enkele keer vraagt iemand verder en wil weten waarom dit werk na ruim 20 jaar nog steeds mijn passie is.

Verbinden

Misschien heb je de  zomervakantie op je rug in het gras naar de nachtelijke hemel met zijn fonkelende sterren gekeken. Toen ik dat deed, voelde ik me verbonden met mijn voorvaderen. Ook zij keken naar de sterren. In China ontstond al ruim 1000 jaar voor onze jaartelling de sterrenkunde.

Voortgaande beweging

In taiji en qigong maak je cirkelende, spiralende bewegingen die eindeloos voort kunnen gaan. Deze manier van bewegen is niet uniek voor de mens. Wonderlijk is dat deze beweging ieder en alles wat leeft eigen is: