De theorie van de Vijf elementen ontstaat

Ruim 2500 jaar geleden dachten overal ter wereld mensen na over hoe de wereld in elkaar zit en werden de theorieën gevormd die ons nu nog beïnvloeden. Chinezen keken hoe de natuur één systeem van wederzijdse afhankelijkheid vormt. Ze formuleerden de theorie van yin en yang en de theorie van de vijf elementen. De theorie van yin en yang beschrijft het evenwicht dat er tussen tegendelen heerst. Dag en nacht wisselen elkaar af. Uitersten slaan om in hun tegendeel. Dit zie je heel mooi als een zeilboot voor de wind vaart. Als je niet oplet, slaat het zeil vanzelf naar de ander kant.

Kijkend naar de natuur zie je de 5 elementen

De theorie van de vijf elementen is een beschrijving van de seizoenen. In de winter is de sapstroom van de boom bijna geheel tot stilstand gekomen. In de lente nemen de wortels weer water op en gaan de sappen omhoog en in zeer korte tijd zijn de bomen groen. Dan volgt een periode van bloei en vruchtvorming. De zaden, noten en vruchten vallen op de grond. Daarna volgen de bladeren en komt de sapstroom nagenoeg tot stilstand. Ze noemden de vijf krachten of elementen die werkzaam zijn: water, hout, vuur, aarde en metaal. De wijze waarop deze krachten zich tot elkaar verhouden geldt niet alleen voor de seizoenen, maar is in elk proces terug te zien; van organen tot emoties en van kleur tot geluid.

5 elementenHoutVuurAardeMetaalWater
Jaargetijdelentezomernazomerherfstwinter
Klimaatwindwarmtevochtdroogtekoude
Yin-orgaanleverhartmiltlongennieren
Yang-orgaangalblaasdunne darmmaagdikke darmblaas
Zintuigziensprekenproevenruikenhoren
Emotieboosheidvreugdesomberheidverdrietangst
Smaakzuurbitterzoetscherpzout

Het juiste moment

Het is heel mooi, als je dit gaat opmerken. Het geeft een precisering van wat in Prediker 3 vers 1-8 staat:
‘Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.’

Leven naar de 5 elementen maakt je geduldiger en slagvaardiger

Ik weet nu dat als een idee ontkiemt, het tijd kost voordat het gerijpt is en vorm kan krijgen. Het oogsten van het resultaat duurt nog langer. De theorie van de vijf elementen maakt me én geduldiger én slagvaardiger. Ik weet beter het juiste moment voor actie te kiezen en de rust te nemen om zaken vanzelf te laten realiseren. Er ontstaat een samenspel tussen mij en het leven. Dit geeft me een gevoel van harmonie.

Deel je ervaring

Pagina printen