Vol-ledig

Je creativiteit stroomt.

Tai chi

Volledig

‘Vol-ledig’ is de naam van mijn praktijk. Vol en leeg vormen samen volledig. In mijn praktijk kom ik steeds weer tegengestelden tegen die vragen om verbonden te worden. Een voorbeeld is de voorbereiding van weekend ’Weekend vrij, weekend jij 2016’. Door het overlijden van mijn moeder kon ik niet de energie opbrengen om een nieuwsbrief te schrijven om zo meer bekendheid aan het weekend te geven (marketing). Vorige week besloot ik dat ik dit accepteerde en alleen via mijn website reclame ervoor maakte. Dit gaf me de ruimte om met de inhoudelijke voorbereiding aan de gang te gaan (product). Daarin ontdekte ik hoeveel ik te bieden heb en wat een prachtig thema het is. Daaruit ontstond het verlangen dit met jou te delen en nu is er toch die nieuwsbrief. De nieuwsbrief is voortgekomen uit de verbinding van tegengestelden. Het geschenk voor mij is het voelen dat mijn creativiteit weer stroomt.

Vol-ledig, onbeschrijfelijk en niet te bevatten

Volledig is compleet, niets ontbrekend. Dit is zo groots, dat we nauwelijks kunnen bevroeden wat dat is. In meditatie kun je hiervan een glimp opvangen. Door de eeuwen heen is het op vele manieren in woorden gevat. De evangelist Marcus schreef ‘… De Heer onze God is de enige Heer’. Hoe anders klinkt dat als ‘… vorm is niet anders dan leegte, leeg is alle vorm, er is dus niets hier buitenom. Want wat vorm is, is leegte en wat leegte is, is vorm.’ uit de Hart Soetra. De gedachte dat alles in origine één is, zie je in alle religies en filosofieën terug. Dit is voor ons onvatbaar. De Joden schrijven daarom JWHW en niet de klinkers. Elk woord dat we eraan geven dekt de lading niet. Lao Tze schreef ruim 600 jaar v.Chr. ‘Het Tau dat kan worden uitgesproken, is het eeuwige Tau niet; de naam die kan worden omschreven, is niet de onveranderlijke naam’.

De leegte aanvaarden is de volheid vinden

Lao Tze gaat verder ‘het niet-bestaan wordt de voorganger van hemel en aarde genoemd; het bestaan is de moeder van alle dingen. Uit het eeuwige niet-bestaan zien wij dus duidelijk het geheimzinnige heelal ontstaan; van het eeuwige bestaan zien wij dus helder de duidelijke onderscheidingen. De twee zijn in wezen gelijk, en worden eerst in hun openbaring verschillend’. De eenheid kunnen we dus ook kennen door tegengestelden samen te brengen. Licht kennen we doordat er donker is. Aarde kennen we doordat er een hemel is. Hoewel we dit weten, staan we nogal eens ambivalent tegenover tegengestelden in onszelf. We willen wel vreugde, maar geen verdriet. En juist: we zijn volledig als beide kanten beleefd worden. Wanneer we de leegte aanvaarden, vinden we de volheid. Volledig is dan meer dan de optelsom van vol en leeg. Dit grotere kunnen we vooraf niet bedenken, hooguit voorvoelen. Net zoals we in meditatie een glimp van de originele eenheid kunnen ervaren.

Deel je ervaring

Pagina printen