Wie ben ik?

De extra meridianen chong mai, ren mai en du mai maken jou tot het unieke wezen dat je bent.

Doe mee met de workshops 'Wondermeridianen'
Wie ben ik? Extra meridianen

Wie ben ik?

De 8 extra meridianen, ook wel wondermeridianen genoemd, stromen diep verborgen in jouw lichaam. Zij laten je ervaren, dat je een uniek wezen bent dat deel is van het grote geheel. Deze ervaring is van geheel andere orde, dan de antwoorden die de filosofen door de eeuwen heen formuleerden op de vraag ‘Wie ben ik?’ Eén van de bekendste antwoorden op die vraag is dat van Descartes (17de eeuw): ‘Ik denk, dus ik ben’. Met het leren kennen van de wondermeridianen ga je juist voorbij aan het denken. Je verbindt je direct met het leven.

Functie wondermeridianen of extra meridianen

De extra meridianen

In dit artikel lees je over 3 extra meridianen: chong mai, ren mai en du mai. Mai betekent kanaal of meridiaan. Chong mai, ren mai en du mai ontstaan bij de bevruchting van de eicel. Zij gaan over wie jij ten diepste bent. De wondermeridianen, yin wei mai, yang wei mai, yin qiao mai en yang qiao mai zorgen, dat jij jouw essentie in de wereld kunt realiseren. Dat geeft eigenwaarde. Het is de extra meridiaan dai mai die zorgt dat de wondermeridianen goed samenwerken waardoor structurele verandering mogelijk is. Bovendien kan hij als overstort gebruikt worden in tijden van teveel stress en emoties.

Tai chi symbool fractal

Deel van het grote geheel

In de 6 eeuw v.C schrijft Lao Tse in zijn boek Tau te Tsjing (vertaling door C. Verhulst):
Uit het eeuwige niet-bestaan zien wij dus
duidelijk het geheimzinnige heelal ontstaan;
van het eeuwige bestaan zien wij dus helder
de duidelijke onderscheidingen.
De twee zijn in wezen gelijk,
en worden eerst in hun openbaring verschillend.
Deze gelijkheid wordt diepte genoemd.
Oneindige diepte is de poort,
waaruit alle delen van het heelal voortkomen.

Wat Lao Tze hier zegt, is dat uit het eeuwige niet bestaan (alles buiten de cirkel van het tai chi symbool) een geheimzinnig heelal ontstaat. Vóór de bevruchting was er alleen potentie, was er energie. Na de bevruchting is er een heelal. Het heelal zou je het ontstaan van chong mai kunnen noemen (de cirkel van het tai chi symbool). Chong mai  bevat de energie die zich bewust wil worden in dit leven. Het is jouw blauwdruk.  In je leven zal altijd een terugverlangen zijn naar eenheid, naar het eeuwige niet bestaan van waaruit je bent voortgekomen.

Bij de conceptie ontstaan ook ren mai en du mai. Zoals Lao Tze zegt, de twee zijn in wezen gelijk, maar worden in hun openbaring verschillend. Ren mai staat voor het passieve principe, voor yin, het zwarte visje en du mai voor het actieve principe, voor yang, het witte visje in het tai chi-symbool. Oneindige diepte is de poort, waaruit alle delen van het heelal voortkomen. Door de oogjes in de vissen zet het proces van schepping en deling zich oneindig voort. Chong mai zorgt voor balans tussen ren mai, en du mai; tussen rust en actie.

Chong mai

Chong mai , innerlijk weten

Chong mai bevat de blauwdruk van jouw leven; net zoals in een zaadje al de hele ontwikkeling van die boom besloten ligt. Chong mai maakt jou tot een uniek wezen. Vragen die in jou kunnen rijzen en behoren bij chong mai zijn:
Wie ben ik?
Waarom ben ik hier?
Wat is mijn doel in dit leven?
Wat is de betekenis van mijn leven?
Wat betekent het om heel te zijn?

Chong mai bestaat uit vijf kanalen.
De eerste tak verbindt de prenatale energie met de postnatale energie, die je verwerft door voeding, beweging en spiritualiteit. Deze tak ontwikkelt zich in de eerste jaren van je leven. De baby wordt een peuter en zegt ‘ik’.
Samen met ren mai verbindt de tweede tak je met je hart en met een innerlijk weten wat jouw bestemming is.
De derde tak zorgt samen met du mai dat je de wil hebt om jouw bestemming waar te maken. Je hebt hierdoor de energie tot je beschikking om jezelf onder veranderende omstandigheden opnieuw uit te vinden.
De vierde tak grondt je in jouw bestaan.
De vijfde tak geeft je de energie om beslissingen te nemen die jouw vitaliteit en zelfhelend vermogen ten goede komen.

Chong mai, je voorouders leven voort

Met de conceptie vult chong mai zich niet alleen met de energie van het grote geheel, maar ook met de energie die je van je ouders mee krijgt. Deze energie wordt generatie op generatie doorgegeven. Deze energie bevat zowel de kracht van je voorouders om te leven en te overleven, als de kracht van onopgeloste problemen waarmee zij kampten. In Westerse termen zeg je ‘het zit in je genen’. Hieruit komen ook verwachtingen van onze (voor)ouders. Wanneer je een mentaal probleem oplost, dan doe je dat dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor je voorouders en de generaties die na je komen.

Yin daalt naar onderste dantian en yang stijgt daaruit op

Du mai en ren mai

Bij de bevruchting ontstonden na chong mai ren mai en du mai. Ren mai of conceptievat, zorgde dat het voedsel van je moeder werd opgenomen. Du mai, ook wel gouverneursvat genaamd, zette je aan tot actie, waardoor die ene cel ging delen tot oneindig veel cellen. Du mai wees je als een vader de richting om uit te groeien tot mens.

Ren mai conceptievat

Ren mai, de voedster van jouw leven

Na je geboorte blijft ren mai de voedster van jouw leven. Stel je een oermoeder voor, waar je op schoot kunt zitten. Ze omarmt je. Je ontspant tot in elke cel. Je kunt loslaten wat niet meer nodig is. Zó krijg je ruimte om nieuwe energie tot je te nemen. Dit kan een boterham zijn, maar ook nieuwe ideeën en natuurlijk de energie van moeder aarde. Zelfs ons symbool voor het vrouwelijke laat zien, dat het om neerwaartse energie gaat die tot in de aarde reikt (horizontale streep = de aarde). Hoe dieper deze kracht gaat, hoe meer de aarde antwoordt met opwaartse energie.

Ren mai is actief, als je voor jezelf zorgt, je durft los te laten wat je niet meer dient en je het huidige moment aanvaardt. Zachtmoedigheid is haar kernwoord. Zij zorgt, dat je niet opgeeft in jouw leven hoe moeilijk het ook is.

Du mai gouveneursvat

Du mai geeft een heldere geest

De opwaartse energie van de aarde geeft du mai kracht. Deze kracht zorgt dat je rug zich soepel strekt. Dit komt, omdat du mai langs de binnenzijde van je ruggengraat loopt. Sterke stroming van energie door du mai geeft een heldere geest. Alle troebelingen worden verdreven. Met een heldere geest heb je een ruimer bewustzijn, waardoor heldere vermogens tot ontwikkeling kunnen komen. Je leven is dan niet meer louter op jezelf gericht, maar dient het grotere geheel. Ook dit is te zien in ons symbool van het mannelijke: een opwaartse pijl die naar buiten wijst.

Met een actieve du mai sta je rechtop en ben je oprecht en aanwezig.

 

Qigong en de extra meridianen

Met qigong breng je de energie van de wondermeridianen krachtig in stroming waardoor afvalstoffen je lichaam kunnen verlaten.

Afvalstoffen ontstaan onder meer door stress. Stress geeft verkramping. Hierdoor neemt de stroming in ren mai af. Je kunt je nauwelijks meer ontspannen. Voor je gevoel verlies je de verbinding met de aarde. Daardoor heb je te weinig opwaartse energie voor du mai. Je denken vertroebelt. Je weet geen eenduidige beslissingen meer te nemen. Chong mai komt onder druk te staan, omdat je afdwaalt van wie je in wezen bent.

Qigong zorgt dat de vrije doorstroming herstelt en dat je weer in verbinding bent met wie jij ten diepste bent. Je voelt je blij, licht en je weet wat je wilt. Dit ben jij!

Pauze

Geef jezelf wat tijd om het gelezene te laten bezinken. Hieronder een aantal mogelijkheden om dat te doen.

Schrijf jouw eigen scheppingsverhaal. Hoe ben jij ontstaan? Was het een toevallige samenloop van omstandigheden? Of ben je voortgekomen uit iets wat groter is dan jou en waar je weer naar toe terug zult keren? Heb je weet van jouw bestemming in dit leven?

Herken jij dat jij een stuk geschiedenis in je draagt van je (voor)ouders? Hoe ga je daarmee om?

Ga rechtop op een stoel zitten. Je hoofd strekt zich richting de hemel. Je billen ontspannen zich op de stoel en je voeten staan op de grond. Laat je oogleden zwaar worden en dicht glijden. Adem in van je perineum (tussen je anus en geslachtsdelen) door je ruggengraat omhoog, over je hoofd heen en adem uit als je je aandacht via de voorzijde omlaag gaat. Dan adem je bij je perineum weer in, terwijl je aandacht door je ruggengraat opwaarts gaat. Aan de voorzijde adem je weer uit. Adem op deze wijze een minuut of tien of langer.

Deze ademhalingsoefening heet de ‘kleine hemelse kringloop’.

Reactie van de Lezer

Narda

Tijdens de opleiding acupunctuur hebben we, voor mijn gevoel nu, te weinig stilgestaan bij de extra mai.
De uitleg op je site prikkelt me om meer te weten te komen. Bedankt daar voor.

Deel je ervaring

Pagina printen