Extra meridianen

De extra meridianen du mai, ren mai en chong mai maken jou tot het unieke wezen dat je bent.

Doe mee met de workshops 'Wondermeridianen'
Wie ben ik? Extra meridianen

Wie ben ik? De extra meridianen geven antwoord

De acht extra meridianen, ook wel wondermeridianen genoemd, stromen diep verborgen in jouw lichaam. Zij laten je ervaren dat je een uniek wezen bent dat deel is van het grote geheel. Deze ervaring is van geheel andere orde, dan de antwoorden die de filosofen door de eeuwen heen formuleerden op de vraag ‘Wie ben ik?’ Eén van de bekendste antwoorden op die vraag is dat van Descartes (17de eeuw): ‘Ik denk, dus ik ben’. Met het leren kennen van de wondermeridianen ga je juist voorbij aan het denken. Je verbindt je direct met het leven.

De eerste 4 extra meridianen ontstonden bij de bevruchting van de eicel. Zij gaan over wie jij bent. De andere vier wondermeridianen ontwikkelden zich later in de zwangerschap. Zij gaan over hoe jij je verhoudt tot je omgeving.

In dit artikel lees je over de drie extra meridianen: du mai, ren mai en chong mai. Mai betekent kanaal of meridiaan. De artikelen ‘Meebewegen met veranderingen‘ en Stevig in je schoenen staan’ gaat over de andere vijf wondermeridianen.

Deel van het grote geheel

Lao Tse (filosoof 6de eeuw voor onze jaartelling; vertaling door C. Verhulst):
Uit het eeuwige niet-bestaan zien wij dus
duidelijk het geheimzinnige heelal ontstaan;
van het eeuwige bestaan zien wij dus helder
de duidelijke onderscheidingen.
De twee zijn in wezen gelijk,
en worden eerst in hun openbaring verschillend.
Deze gelijkheid wordt diepte genoemd.
Oneindige diepte is de poort,
waaruit alle delen van het heelal voortkomen.

Vóór de bevruchting was jouw geest al daar om zich na de bevruchting kenbaar te maken in de acht wondermeridianen. Anders gezegd: vanuit het totale veld van energie wilde een deel van deze energie zich op aarde manifesteren. Simpel gezegd: je zocht je een lichaam, helemaal op jouw maat, om gedurende enige tijd in te wonen.

Chong mai, één van de wondermeridianen

Chong mai

Chong mai bevat de blauwdruk van jouw leven; net zoals in een zaadje al de hele ontwikkeling van die boom besloten ligt. Chong mai maakt jou tot een uniek wezen. Chong mai bestaat uit drie kanalen. Eén loopt midden door je lichaam en verbindt je buik, hart en hoofd. Hij verbindt wie je was, wie je nu bent en wie je ten diepste kunt zijn. Naast het middenkanaal loopt aan beide zijden een zijkanaal. Chong mai zorgt dat je je energie tot je beschikking hebt om jezelf onder veranderende omstandigheden opnieuw uit te vinden. Chong mai zorgt voor balans tussen ren mai en du mai, tussen rust en activiteit. Deze meridiaan zorgt voor vitaliteit en zelfhelend vermogen.

Yin daalt naar onderste dantian en yang stijgt daaruit op

Du mai en ren mai

Lao tse:
Tau brengt het Ene voort;
Het ene brengt de twee voort;

Na chong mai ontstonden du mai en ren mai. Du mai, ook wel gouverneursvat genaamd, zette je aan tot actie, waardoor die ene cel ging delen tot oneindig veel cellen. Ren mai of conceptievat, zorgde dat het voedsel van je moeder werd opgenomen. Du mai wees je als een vader de richting om uit te groeien tot mens. Ren mai zorgde als een moeder voor koestering en voor voedsel.

Ren mai conceptievat

Ren mai, de voedster van jouw leven

Na je geboorte blijft ren mai de voedster van jouw leven. Stel je een oermoeder voor, waar je op schoot kunt zitten. Ze omarmt je. Je ontspant tot in elke cel. Je kunt loslaten wat niet meer nodig is. Zó krijg je ruimte om nieuwe energie tot je te nemen. Dit kan een boterham zijn, maar ook nieuwe ideeën en natuurlijk de energie van moeder aarde. Zelfs ons symbool voor het vrouwelijke laat zien, dat het om neerwaartse energie gaat die tot in de aarde reikt (horizontale streep = de aarde). Hoe dieper deze kracht gaat, hoe meer de aarde antwoordt met opwaartse energie.

Du mai gouveneursvat

Du mai geeft een heldere geest

De opwaartse energie van de aarde geeft du mai kracht. Deze kracht zorgt dat je rug zich soepel strekt. Dit komt, omdat du mai langs de binnenzijde van je ruggengraat loopt. Sterke stroming van energie door du mai geeft een heldere geest. Alle troebelingen worden verdreven. Met een heldere geest heb je een ruimer bewustzijn, waardoor heldere vermogens tot ontwikkeling kunnen komen. Je leven is dan niet meer louter op jezelf gericht, maar dient het grotere geheel. Ook dit is te zien in ons symbool van het mannelijke: een opwaartse pijl die naar buiten wijst.

 

Qigong en de extra meridianen

Met qigong breng je de energie van de wondermeridianen krachtig in stroming waardoor afvalstoffen je lichaam kunnen verlaten.

Afvalstoffen ontstaan onder meer door stress. Stress geeft verkramping. Hierdoor neemt de stroming in ren mai af. Je kunt je nauwelijks meer ontspannen. Voor je gevoel verlies je de verbinding met de aarde. Daardoor heb je te weinig opwaartse energie voor du mai. Je denken vertroebelt. Je weet geen eenduidige beslissingen meer te nemen. Chong mai komt onder druk te staan, omdat je afdwaalt van wie je in wezen bent. 

Qigong zorgt dat de vrije doorstroming herstelt en dat je weer in verbinding bent met wie jij ten diepste bent. Je voelt je blij, licht en je weet wat je wilt. Dit ben jij!

Deel je ervaring

Pagina printen