Verandering gewenst

De wondermeridianen geven je energie om te veranderen.

Doe mee met de workshops 'Wondermeridianen'
Wondermeridianen, energie voor grootse verandering

Wondermeridianen

Het fysiek trainen van de wondermeridianen of extra meridianen kan een deel van de oplossing zijn voor zowel de COVID-pandemie als de klimaatcrisis. De 8 wondermeridianen vormen een energienetwerk, dat diep in het weefsel van ieder mens verankerd is en de mens in staat stelt structureel te veranderen. Dit netwerk staat zeer onder druk door angst, de huidige polarisatie in de samenleving en door milieuvervuiling. Je kunt dit netwerk versterken door middel van tai chi en qigong. Hierdoor bouw je kracht op om tot wezenlijke veranderingen te komen waardoor we uiteindelijk samen goed kunnen toeven op deze planeet. Niet langer zijn we dan mensen met een spirituele ervaring. We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben.

Functie wondermeridianen

Chong mai, de eerste wondermeridiaan

Het begin van alle tai chi-stijlen is aan elkaar gelijk. De eerste beweging is wuji. Wuji betekent voordat de wereld geschapen werd en alles één was. Je staat en je laat je geest tot rust komen. Hierdoor breidt je geest zich uit en valt weer samen met het ene. Het is de kunst van het laten en je toevertrouwen aan het grote geheel. Vanzelf gaat je energie dan stromen.

Het ene, wuji, is zich niet bewust van zichzelf en verlangt wel zichzelf te kennen. De volgende beweging is tai chi. Deze beweging komt, als de wereld is geschapen. In de wereld bestaat alles uit tegengestelden: dag en nacht, licht en donker, rust en beweging. Door deze tegengestelden in balans te houden kan het ene bewust worden van zichzelf. Met de beweging tai chi verbind je de tegengestelden in jezelf. De handen drijven moeiteloos op je inademing opwaarts en dalen met de uitademing naar beneden. Hoe beter je daartoe in staat bent, hoe meer je energie stroomt en je bewust aanwezig bent.

Bovenstaand verhaal is het verhaal van jouw schepping. Toen een zaadcel de eicel bevruchtte werd deze levensvatbaar, omdat een deel van de energie van het grote geheel binnenstroomde. Door chong mai, de eerste van de 8 wondermeridianen, stroomt zowel de energie die je van je ouders hebt gekregen als die van het grote geheel. Chong mai (mai betekent kanaal) bevat de blauwdruk van jouw leven. Het roept jou voortdurend op te worden wie jij in wezen al bent. Je keert bewust terug naar je essentie. Zo word je een spiritueel wezen met een menselijke ervaring.

 

Van wuji naar taiji

In wuji verbind je je met het ene. In de beweging tai chi stimuleer je chong mai, zowel zijn opwaartse stroming, het naar eenheid strevende, als zijn neerwaartse stroming, je gronden in dit bestaan.

Wat je dus elke keer weer met tai chi doet, is je eigen schepping herbeleven. Misschien niet bewust, maar je stimuleert chong mai, zowel in zijn opwaartse als neerwaartse beweging. Je bouwt kracht op om je beperkte visie te durven verruilen voor een wijder perspectief dat bijdraagt aan het geheel. Dit brengt ongetwijfeld een niet-weten en daarmee onzekerheid met zich mee. Je kunt dit door de wondermeridianen aan.

Yin daalt naar onderste dantian en yang stijgt daaruit op

Ren mai en du mai, de wondermeridianen van rust en actie

Tegelijk met chong mai ontstaan ren mai en du mai. Ren mai is het passieve principe, yin. Het zorgt voor rust en ontspanning, zodat voedsel en adem omgezet worden in levensenergie. Du mai is het actieve principe, yang. Het zet je aan je levensenergie te gebruiken in overeenstemming met jouw natuur en het grote geheel.

Wanneer je je ontspant en je voeten zich openen naar de aarde, stroomt de energie van ren mai neerwaarts. Net als een boom geeft moeder aarde je de energie om opwaarts te groeien. Deze energie gaat door du mai opwaarts. Je kunt je uitstrekken naar vader hemel. Deze geeft je ruimte, openheid en inspiratie. Net als voedsel kun je dit in rust tot je nemen en omzetten in bruikbare concepten. Er is dus een voortdurende afwisseling tussen alert aanwezig zijn en ontspannen.

Chong mai, de blauwdruk van jouw leven, brengt balans tussen ren mai en du mai; balans tussen rust en actie. Hierdoor voorkom je, dat je verhardt en handelt vanuit woede. Of dat je moedeloos inéén zinkt en verdrinkt in angst, omdat je op dit moment noch de pandemie noch de klimaatcrisis kunt oplossen.

Hoe leef jij jouw leven?

Het stimuleren van chong mai, ren mai en du mai brengt je weer thuis in jezelf. Daar is alles aanwezig wat je nodig hebt. De grote vraag is nu: hoe gebruik je dat op een zodanige manier dat je een gelukkig leven kunt leiden? Welke keuzes maak je daarin? De grote vragen over COVID-pandemie en klimaatcrisis verdwijnen. Ze maken plaats voor hoe heb je het verleden ervaren, hoe wil je dat de toekomst voor jou en jouw kinderen eruit ziet en welke bijdrage kun jij leveren? Dit vraagt om introspectie en om ruggengraat. Je draagt jouw steentje bij aan het leven en je weet dat dit genoeg is. Je bevindt je nu in het domein van de vier wondermeridianen yin wei mai, yang wei mai, yin qiao mai en yang qiao mai.

Yin wei mai en yang wei mai

Yin wei mai en yang wei mai

In je lichaam draag je jouw geschiedenis mee. Met yin wei mai en yang wei mai heb je het vermogen om achterom en vooruit te zien zonder te blijven vasthouden aan het verleden of angstig uit te kijken naar de toekomst. Op grond van jouw ervaringen in het verleden zorgen yin wei mai en yang wei mai, dat alles in jouw lichaam zich op de juiste plaats bevindt en dat jij jouw plek in de wereld inneemt. Wanneer alles op de juiste plaats is, dan kan de energie die je tot je beschikking hebt optimaal worden ingezet.

Communicatie is hierbij essentieel. In je lichaam gebeurt dat via het bindweefsel dat elke cel en elk orgaan omgeeft. Communicatie met de buitenwereld vraagt om een rustige geest, zodat je kunt luisteren en je afstemmen, dit mee naar binnen nemen en vanuit de diepte van chong mai antwoord kunt geven. Verruwing van het taalgebruik leidt weg van dit proces.

Eigenwaarde, de basis om je essentie te realiseren

Yin qiao mai en yang qiao mai

Yin qiao mai en yang qiao mai ontspringen bij je enkels en eindigen via je ogen in je hersenen. Ze komen tot ontwikkeling wanneer de kruipende baby gaat staan. Hij kijkt de wereld in en onderzoekt hoe hij zich hiertoe kan verhouden. De daadwerkelijke aanwezigheid van zijn ouders heeft hij in het begin nodig om zich veilig te voelen. Langzamerhand leert hij te vertrouwen op zijn eigen waarneming en vermogen om zichzelf in de wereld staande te houden. Bij deze meridianen gaat het om je standpunt te bepalen en met visie in dit moment aanwezig te zijn.

Ritme is hierbij van groot belang. Ritme is een zich steeds herhalend patroon dat hoorbaar en voelbaar wordt door de stilte tussen de momenten van actie. Ritme vindt plaats in tijd. Na inademen komt uitademen. Je spijsvertering is als van een rups: samentrekken en weer ontspannen. Een 24-uurs economie is, volgens de natuur, onmogelijk. Dan is er uitsluitend actie en geen rust. Je holt jezelf dan uit tot je energie op is. Vaak heb ik de opmerking gehoord: de lockdown in 2020 was eigenlijk wel fijn. Eindelijk had ik voldoende rust.

Dai mai of gordelmeridiaan

Dai mai

Dai mai of gordelmeridiaan is de enige wondermeridiaan die horizontaal loopt. Hij omvat alle andere wonderextra meridianen. De gordel kan precies goed zitten en dan stroomt de energie optimaal door de andere wondermeridianen. Hij kan ook te strak of te slap staan afgesteld. Dit komt door onverwerkte emoties of trauma’s uit het verleden die in het bekken hun verblijfplaats hebben gevonden. Dai mai brengt balans tussen lichaam en geest, tussen gevoel en instinct.

Polarisatie in de samenleving

Vorig jaar schreef ik in het artikel ‘effect van social distancing’, dat anderhalve meter afstand houden vervreemding tot gevolg heeft. Deze vervreemding is uitgegroeid tot een wederzijds onbegrip en woede naar elkaar. We spreken nu over gevaccineerden en ongevaccineerden, over klimaatdrammers en klimaatontkenners. Door zo over elkaar te spreken ontkennen we elkaars menselijkheid. Op politiek vlak kan dit tot mensonwaardige beslissingen leiden.

Ik herinner me goed de omwenteling in taalgebruik bij mensen met een beperking. Toen ik met mijn bedrijf startte, ruim een kwart eeuw geleden, werd gesproken over gehandicapten die bijvoorbeeld ook vervoerd moesten worden. Nu spreken we over mensen met een beperking. In politiek opzicht kwam er beweging naar inclusiviteit. Ineens was apart openbaar vervoer raar, want het waren nu mensen en geen gehandicapten.

Kracht door samenwerking

Jouw lichaam is een voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot een uniek en prachtig wezen. Kijk maar eens in de spiegel. Je ziet jezelf!

Ook de wondermeridianen versterken elkaar door samenwerking. Het begint met chong mai, de blauwdruk van jouw bestaan. Deze brengt balans tussen ren mai en du mai, rust en actie, die alle tegengestelden omvatten. Hierdoor heb je alles wat nodig is om een gelukkig leven te bouwen. Yin wei mai, yang wei mai, yin qiao mai en yang qiao mai zorgen dat je op de juiste plaats op het juiste moment bent, waardoor jij je essentie kunt verwezenlijken. Dai mai bepaalt het tempo waarmee je energie door de wondermeridianen stroomt. Hun samenwerking geeft jou de kracht om structureel te kunnen veranderen.

In tai chi en qigong beweeg je alle wondermeridianen en herstel je, waar nodig, de vrije stroming door de meridianen. Op het moment dat mensen bij Vol-ledig met lessen starten, willen ze vaak van hun pijn  afkomen. Deze wens is begrijpelijk, maar het leidt niet tot resultaat. Alleen kleine stapjes en geduldig oefenen, geven in korte tijd een onwaarschijnlijk groot resultaat.

Het  onwaarschijnlijk grote resultaat is, dat jij open in de wereld staat met een duidelijk perspectief en dat je weet dat ieder ander dat ook heeft. Samen kunnen we een wereld bouwen zonder COVID en met een gezond klimaat voor ieder.

Pauze

Dit is een artikel met heel veel informatie. Neem een moment om het te verteren. De suggesties hieronder zijn een handreiking.

Beoefen wuji en taiji. Bij wuji: laat je aandacht in het Centrum van je Geest rusten (midden tussen je oren). Je kunt dit zolang doen, als ik op het filmpje hierboven. Je mag het ook veel langer laten duren tot bijvoorbeeld 20 minuten. Neem jouw tijd hiervoor. Laat gedachten als wolken voorbij drijven. Misschien bewust of onbeuwst zal je lichaam bewegen. Dit is een autocorrectie van het lichaam; gewoon laten gebeuren. Hoe taiji gaat zie je op het filmpje.

Voel jouw balans tussen rust en beweging. Ben je daar tevreden mee.

Wat was het inzicht dat dit artikel jou heeft gegeven? Hoe kun je dat in jouw leven gebruiken?

Reacties van lezers

Min

Een persoonlijke MIR begeleiding toonde aan dat ik mijn extra meridiaan Dai Mai dien te zuiveren. Nog nooit van gehoord.
Ik wil je heel graag bedanken voor de bijzondere uitleg. En ga op zoek naar het boek. Synchroniciteit is ook van toepassing.
Vol-ledig is ook zo goed gevonden. De betekenis komt nu zo helder binnen.

Helen:
Het Chinese medische denken is geheel anders dan de Westerse. Hier denken we in oorzaak en gevolg. Daar over de samenhang der dingen. Dus de Dai mai kan niet los gezien worden van de andere wondermeridianen. De andere  extra meridianen ondersteunen de dai mai om zich op te schonen en de dai mai geeft impuls naar de andere meridianen als die opgeschoond is. De Chinese bewegingskunst qigong is daarom zo mooi. Je beweegt als een geheel en daarmee komen alle meridianen in beweging. Hierbinnen kun je een focus op een meridiaan leggen.

Chantal

Graag zou ik willen weten of je de wondermeridianen net zoals de hoofdmeridianen elke dag mag stimuleren?
Prachtige informatie trouwens!

Helen:
De extra meridianen mag je net als de hoofdmeridianen dagelijks met qigong of tai chi in beweging brengen en ze daarmee harmoniseren. Zorg wel dat je ze allemaal aan bod komen. Weet dat je werkt op de diepere structuur in je lichaam. Voel dus goed wanneer het genoeg is.
Ik kan je drie bijeenkomsten van een uur aanbieden. Je leert in de eerste twee keer een serie over de wondermeridianen aan. Een maand of 6 weken later besteden we aandacht aan gerezen vragen en verdiepen we de serie.

Deel je ervaring

Pagina printen