Verandering gewenst

De wondermeridianen geven je energie om te veranderen.

Verandering: de rivier is nooit hetzelfde

Verandering gaat voort

Het leven is een voortdurende stroom van verandering. Je ademt in en je ademt uit. Het is dag. Het is nacht. Deze veranderingen zijn vanzelfsprekend. Anders wordt het met een verkoudheid, een reorganisatie, ouder worden, een scheiding, een verkeersongeval om maar een paar veranderingen te noemen. In die situaties wensen we verandering. We willen van de narigheid af. Toch kan het moeilijk zijn de door jou gewenste verandering te realiseren.

Om voldoende energie tot je beschikking te hebben voor deze veranderingen heeft je lichaam een netwerk van acht wonder- of extrameridianen. Het gemak of de moeite waarmee je een verandering realiseert, toont hoe krachtig je energie door dit netwerk stroomt.

Wondermeridianen

Op het moment van de conceptie geven je ouders je een hoeveelheid energie, Jing genaamd. Je kunt het vergelijken met de genetische code die in je DNA ligt opgeslagen. Na je geboorte kun je door adem en voeding deze hoeveelheid energie aanvullen. Als de energie die je hebt meegekregen van je ouders en die je na je geboorte hebt verworven op is, dan stopt jouw leven.

Aan elk orgaan is een meridiaan (energiebaan) gekoppeld. Deze energiebanen worden de hoofdmeridianen genoemd. Om tijdens energie slurpende gebeurtenissen, zoals ziekte, voldoende energie te hebben en niet meteen de meegekregen energie van je ouders te hoeven aanspreken, beschik je over een buffersysteem. Dit buffersysteem bestaat uit acht wonder- of extrameridianen. Op één van de meridianen na stromen deze meridianen verticaal door je lichaam. Elk van die meridianen heeft een bepaalde functie in je lichaam. Door samenwerking versterken ze elkaar.

Tussen hemel en aarde

Wanneer de zaadcel en de eicel versmelten, dan ontstaan ren mai en du mai (mai betekent kanaal). De energie die door ren mai stroomt, zorgt dat je voeding uit het bloed van je moeder opneemt. De energie van du mai zorgt dat de cellen zich tot embryo formeren.

Na de geboorte stroomt je energie neerwaarts door ren mai. Dit gebeurt, als je je ontspant en je voeten zich openen naar de aarde. Net als een boom geeft moeder aarde je de energie om opwaarts te groeien. Deze energie gaat door du mai opwaarts. Je kunt je uitstrekken naar vader hemel. Dan is je geest ontvankelijk voor ‘tao’, het ene en onnoembare. Deze informatie neem je mee naar binnen wanneer je je ontspant. Er is dus voortdurende wisselwerking tussen wakker zijn en ontspannen. Je staat tussen hemel en aarde. Taiji, welke stijl je ook beoefent, begint met de geest tot rust te brengen. Hierdoor ontspan je. Je wortelt je in de aarde. Uit de aarde rijst energie omhoog die jou met aandacht in beweging brengt. Je hebt hiermee ren mai en du mai geactiveerd.

Worden wie je al bent

Ook chong mai en dai mai ontstaan bij de bevruchting. Chong mai kun je vergelijken met het zaadje, waarin alle informatie opgeslagen ligt om uit te groeien tot die unieke boom. Chong mai bevat de blauwdruk van je leven en checkt voortdurend of je intern en extern nog op koers ligt. Ben jij degene die je bedoeld bent te zijn? Op mijn geboortekaartje stond: ‘Al voor je geboorte werd je gericht naar Zijn wil’.

In qigong, taiji en ons dagelijks leven activeer je chong mai door je zwaartepunt precies boven de top van de boog aan de binnenzijde van je voeten te hebben. De druk die daar ontstaat, laat je wegvloeien door uit te strekken naar hielen en voorvoeten.

Dai mai is de enige meridiaan die horizontaal loopt. Door zijn horizontale loop omsingelt hij alle hoofdmeridianen. De informatie die de gordelmeridiaan van chong mai en uit zijn omgeving ontvangt, bepaalt hoe strak de gordel staat. Staat die precies goed, dan stroomt de levensenergie optimaal door je lichaam. Wanneer onder de gordel onafgewerkte emoties over gebeurtenissen uit een ver verleden liggen opgeslagen, dan kan dai mai niet goed zijn werk doen.

In veel qigong- en taiji-oefeningen draai je je heupen en daarmee activeer je dai mai.

De cyclus van de vrouw wordt beïnvloed door de maan

Precies op tijd

Later tijdens de zwangerschap ontstaan yin qiao mai en yang qiao mai. Hun oorsprong ligt in de enkels. Je enkels zijn de overgang van de horizontale voeten naar de opgerichte mens. Yin en yang qiao mai zorgen voor ritme. Ritme is een steeds herhalend patroon dat hoorbaar en voelbaar wordt door de stilte tussen de momenten van actie. Ritme vindt plaats in tijd. Zo heeft je hart een vast ritme van samentrekken en ontspannen. Je ademt in en je ademt uit. Je spijsvertering is als van een rups: samentrekken en weer uitstrekken.

Ook in jouw leven heerst ritme. Er is zo gezegd een tijd van komen en een tijd van gaan. Je hebt regelmaat nodig om optimaal te functioneren. Een 24-uurs economie is, volgens de natuur, onmogelijk. Dan is er uitsluitend actie en geen rust. Je holt jezelf uit tot de energie op is. De yang-meridiaan zorgt voor actie naar buiten en de yin-meridiaan biedt rust en ritme in je lichaam.

De basisstap van taiji zorgt dat de enkels in voortdurende wisselwerking strekken en ontspannen. Dit activeert hiermee yin en yang qiao mai.

Op de juiste plaats

Yin wei mai en yang wei mai ontstaan ook later in de zwangerschap en hebben eveneens hun oorsprong in het enkelgebied. Deze meridianen gaan over plaats. Om elke cel, om elk orgaan, om ons hele lichaam zit bindweefsel, dat zorgt dat de cel, orgaan, de mens bij elkaar blijft. En zorgt, dat alles ten opzichte van elkaar zich op de juiste plaats bevindt. Dat is de functie van yin wei mai.

Yang wei mai zorgt dat indringers, zoals bacteriën, het lichaam niet binnenkomen en energie niet naar buiten toe weglekt. Deze meridianen zorgen dat jij de jou toegemeten plaats in het leven inneemt. Op de lessen qigong en taiji van Vol-ledig zie je dat ieder een plaats binnen de groep inneemt en dat iedereen een vaste plaats in de zaal heeft. Ik zal nooit de opmerking vergeten van Anita, die ze maakte toen ze hoorde dat Rebecca was overleden: ‘Ah, ons mopperpotje is er niet meer!’.

Je activeert de yin wei mai en yang wei mai door je handen niet uitsluitend vanuit je polsen te draaien, maar door de beweging te laten starten in je schouders.

Bewegen met aandacht maakt je geest helder

Kracht door samenwerking

Hierboven beschreef ik per kopje 2 meridianen, waarvan één yin en de ander yang is. Naast deze samenwerking vindt er ook samenwerking tussen 2 paar yang-meridianen en 2 paar yin-meridianen plaats:

· chong mai en yin wei mai: reguleren het bloed en de energie die door de hoofdmeridianen stroomt;

· du mai en yang qiao mai: helpen oude patronen die groei belemmeren los te laten;

· ren mai en yin qiao mai: zorgen voor balans tussen rechts en links. Ze geven je zelfvertrouwen;

· dai mai en yang wei mai: helpen je emoties te transformeren, zodat je een volgende levensfase kunt ingaan.

Al deze samenwerkingsverbanden versterken je kracht om met verandering om te gaan. Wanneer je energie vrij door deze meridianen stroomt, is veranderen niet langer gewenst. Je bent weer van nature in staat om te aanvaarden wat op jouw levenspad komt en vanuit jezelf passend in actie te komen. Veranderen gaat vanzelf.

Wil je graag meer over die wondermeridianen weten, dan kan ik je het boek van Guus Martens, Wondermeridanen, over de onderstromen in het landschap van ons lichaam, van harte aanbevelen.

Reacties van lezers

Min

Een persoonlijke MIR begeleiding toonde aan dat ik mijn wondermeridiaan Dai Mai dien te zuiveren. Nog nooit van gehoord.
Ik wil je heel graag bedanken voor de bijzondere uitleg. En ga op zoek naar het boek. Synchroniciteit is ook van toepassing.
Vol-ledig is ook zo goed gevonden. De betekenis komt nu zo helder binnen.

Helen:
Het Chinese medische denken is geheel anders dan de Westerse. Hier denken we in oorzaak en gevolg. Daar over de samenhang der dingen. Dus de Dai mai kan niet los gezien worden van de andere wondermeridianen. De andere wondermeridianen ondersteunen de dai mai om zich op te schonen en de dai mai geeft impuls naar de andere meridianen als die opgeschoond is. De Chinese bewegingskunst qigong is daarom zo mooi. Je beweegt als een geheel en daarmee komen alle meridianen in beweging. Hierbinnen kun je een focus op een meridiaan leggen.

Chantal

Graag zou ik willen weten of je de wondermeridianen net zoals de hoofdmeridianen elke dag mag stimuleren?
Prachtige informatie trouwens!

Helen:
De wondermeridianen mag je net als de hoofdmeridianen dagelijks met qigong of tai chi in beweging brengen en ze daarmee harmoniseren. Zorg wel dat je ze allemaal aan bod komen. Weet dat je werkt op de diepere structuur in je lichaam. Voel dus goed wanneer het genoeg is.
Ik kan je drie bijeenkomsten van een uur aanbieden. Je leert in de eerste twee keer een serie over de wondermeridianen aan. Een maand of 6 weken later besteden we aandacht aan gerezen vragen en verdiepen we de serie.

Deel je ervaring

Pagina printen