Helen

Worden wie je in wezen al bent.

Geef je op voor een kennismakingsles tai chi of qigong
Helen is als een bloem die zich ontvouwt tot volle bloei

Helen

Helen is mijn roepnaam. Uitgesproken met een lange ‘ee’ betekent helen ‘genezen’ en ‘verbergen’. Op mijn paspoort staat: Helena. Helena betekent ‘fakkel’ of ‘stralende’. In culturen, die nauw met de natuur en het Goddelijke verbonden zijn, krijgt het nieuwe mensenkind een naam die verwijst naar zijn roeping in dit leven. Het appèl dat mijn naam op mij doet, voel ik steeds duidelijker.

Ontwerp van de nieuwe site Vol-ledig met als thema helen

Inspiratie

Het afgelopen half jaar is achter de schermen hard gewerkt aan deze nieuwe website voor Vol-ledig. Tijdens dit proces kon ik niet om de vraag heen ‘waar gaat mijn site over?’. Steeds duidelijker kwam het antwoord ‘over helen; over de mens worden die je in wezen al bent’. Ik zag dat vooral terug in mijn artikelen die ik de afgelopen jaren heb geschreven. Het beter vindbaar maken van deze artikelen was één van de redenen om de site te vernieuwen. Dat zijn ze waard; al zal ik ze de komende maanden allemaal nog eens door mijn handen laten gaan om ze weer passend bij deze tijd te maken en te voorzien van foto’s.

Heel worden

De artikelen zijn in 9 rubrieken heb ondergebracht. Elke rubriek belicht een aspect van heel worden:

  • ontspannen: ruimte geven aan gewoon te zijn;
  • gronden: staan voor wie je bent;
  • lichaamsbewustwording: aanvaarden van jezelf;
  • meer energie: vol energie zijn doordat je je uitstrekt naar hemel en aarde;
  • balans: evenwicht tussen tegengestelden;
  • tai chi en qigong: methode om jezelf te helen;
  • aandacht: je verbinden je met het grote geheel;
  • yin yang en vijf elementen: het theoretische denkkader van de Chinese filosofie;
  • veerkracht: meebewegen met de veranderingen van het leven.
Helen

Kwetsbaar

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Echter, een passende foto zonder woorden voor elke rubriek kon ik niet op internet vinden. Daarom ben ik in mijn vakantie begonnen met het schilderen van de 9 deelaspecten die samen mijn beeld van ‘helen’ vormen. De foto laat zien tot waar ik ben gekomen. Om dit nú al te delen voelt oncomfortabel. Ik ben zó gewend om het pas te laten zien als het af is en door mij goedgekeurd. En hiermee ben ik niet uniek. Kijk, en lees Facebook er maar op na. En toch, ik deel het met jou, hoe onaf ook. Ik stel me hiermee kwetsbaar op. Juist die kwetsbaarheid geeft ruimte om te helen. Je plaatst dat wat donker en onvoltooid is in jezelf in het licht. Je geeft aan jezelf of/en aan een ander een genuanceerder beeld van wie jij bent. Dat werkt bevrijdend. Verandering en groei zijn weer mogelijk.

Zon en maan

Helena valt etymologisch te herleiden tot zowel ‘zon’ als ‘maan’. Tijdens het schilderen zwenk ik voortdurend tussen te donker en te licht. Langzaam groeit de balans: het licht en het donker hebben elk hun eigen plaats en tussen licht en donker zijn vele nuanceringen. Het is in feite de theorie van yin yang en vijf elementen. Yin betekent namelijk de schaduwzijde van de berg en yang de zonzijde. De vijf elementen zijn de nuanceringen, hoe yin geleidelijk yang wordt en vice versa.
Zo ontdek ik dat mijn oncomfortabel voelen om nu al mijn schilderij te tonen, ook te maken heeft dat dit, net als de baby in moeders buik, het nodig heeft om in het verborgene te groeien.

Meditatie Helen IJsselmuiden

Op vakantie naar jezelf

Eind deze week krijgt ook het midden van het land vakantie. Vakantie komt van het woord ‘vacare’, dat betekent ‘vrij van verplichtingen’. Hierdoor komt tijd vrij die je kunt gebruiken om jezelf te helen. Vol-ledig biedt je van 20 juli tot en met 20 augustus 2020 een zomerprogramma aan met als titel ‘op vakantie naar jezelf’:

Je reist naar de bronnen van vreugde. Je laaft je daaraan. Verkwikt en ontspannen gaat je reis voort naar weidse uitzichten. Nieuwe, verfrissende ideeën komen in je op. Het avontuur lonkt en je gaat naar de duistere grot om er met zelfvertrouwen uit te komen. Je ontmoet onderweg jezelf en vele anderen. Je hart bloeit open. Dan kijk je in de spiegel en je ziet een sprekend gezicht met telkens een andere uitdrukking. Zo ontspannen en open mag het na de vakantie blijven.

Helen is nodig

Met de komst van Covid-19 is een golf van angst over de wereld en door jou heen gegaan. Belangrijk is deze angst weer te laten verdampen. Dit kan door jezelf ruimer te maken dan alleen je fysieke jas. Door groter te worden, dus je energieveld uit te breiden, gaan geest en lichaam beter met elkaar samenwerken. Dat geeft veerkracht. Op vrijdagavond 4 september 2020 geeft Shen Zhengyu hierover een korte inleiding en daarna volgen oefeningen die je thuis kunt voortzetten. Zo heel je jezelf van de afgelopen periode. En je bouwt aan veerkracht voor veranderingen die leven met zich meebrengt.

Stralen van geluk

Stralend

Helen kent geen eindstation. Helen is een keuze die je op elk moment van de dag kunt maken. Wat doe je met wat op je pad komt? Kies je voor helen, dan straal je dit uit. Mensen op straat zullen je ineens gaan groeten. Zo open je ook voor hen de mogelijkheid om te helen.

Laat je reactie achter

Pagina printen