Yin en yang in balans

Dat is wat je graag wilt én kunt vinden door voortdurend tegenpolen bij elkaar te houden. In de strekking is ontspanning. Bij ontspanning houd je je structuur.

In balans zit de aalscholver op een tak.

Dynamische balans tussen yin en yang

In je lichaam heerst zo gezegd een dynamische balans. Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel reguleren door voortdurende terugkoppeling alle lichaamsfuncties. Er is balans zolang de waarden tussen bepaalde grenzen blijven. De lichaamstemperatuur ligt bijvoorbeeld tussen 35,5 en 37,8oC.
Dit is iets heel anders, dan een balans van een weegschaal. Die is in evenwicht als aan beide zijden van de balans evenveel gewicht hangt; een statische balans. Elke verandering leidt dan tot disbalans.
Met de Chinese bewegingskunsten taiji en qigong en met meditatie stem je je af op jouw dynamische balans.Voortdurend wisselen de tegenpolen elkaar in ritme af: strekken en ontspannen, inademen en uitademen, rust en beweging, yin en yang. Hierdoor versterk je de dynamische balans in je lichaam. Langzamerhand leer je dit ook in je dagelijkse activiteiten te behouden. Je ervaart dit als ’vol van energie’. Je bent levenslustig en kunt met veranderingen in jezelf en in je leven omgaan.

Leegte

In de Chinese filosofie heet deze dynamische balans de ’theorie van yin-yang’, uitgebeeld in het symbool van een cirkel met daarin een wit visje met een zwart oog en een zwart visje met een wit oog. Bij een cirkel is zowel de buitenzijde als de binnenzijde ervan leeg. Doordat de binnenzijde leeg is, kan het zowel het zwarte als het witte visje bevatten. Lao Tze, een Chinees denker die rond 600 voor Christus leefde, verwoordt het als volgt:

Dertig spaken komen samen in één naaf.
En dank zij het gedeelte waar niets bestaat,
beschikken we over een wagenwiel;
van klei wordt vaatwerk gevorm,
en dank zij de ruimte waar niets bestaat,
kunnen wij ze als vaten gebruiken.
Deuren en vensters worden in de muren van een huis gehakt,
en omdat het lege ruimten zijn,
kunnen wij ze gebruiken.
Zo genieten wij enerzijds van het bestaan,
en maken anderzijds gebruik van niet-bestaan.

Met meditatie ervaar je weer dat je ruimte bent en dat je door ruimte wordt omvat, zoals een golf zowel een golf is als een deel van de zee. Het is als met de ademhaling: de lucht van buiten komt naar binnen en even later gaat diezelfde lucht van binnen naar buiten. Dit besef maken je bewegingen in taiji en qigong soepeler en uitgestrekter.

Yin en Yang

De woorden ’yin’ en ’yang’ betekenen de schaduw en de zonzijde van de berg. Gedurende een aantal uren van de dag staat de berg in de zon en later heerst op diezelfde plaats schaduw. De zon komt op en is rond het middaguur op zijn hoogste punt. Daarna daalt hij om plaats te maken voor de nacht. De mens volgt ditzelfde ritme. Overdag is hij actief en ’s nachts slaapt hij. Dit ritme ervaar je ook bij beoefening van tai chi en qigong: je keert telkens terug in ontspanning om van daaruit vanzelf in beweging te komen. Van ontspannen naar strekken en van strekken naar ontspannen.

Structuur en ontspanning

Het zwarte visje heeft een wit oog en het witte visje heeft een zwart oog. Dit is een essentieel detail: altijd blijft de tegenpool aanwezig. Mensen die lange periode onder druk hard werken, worden ziek. Hun lichaam heeft geen kans gehad tot rust te komen. Er was alleen nog maar een ‘wit visje zonder oog’. Andere mensen zien alleen problemen en komen niet in actie komen; ‘het zwarte visje zonder oog’. Kijk je naar de ademhaling, dan zie je dat bij de inademing ontspanning blijft, zodat de uitademing vanzelf volgt. Bij het uitademen zorgt een goede lichaamshouding ervoor dat je meer kunt uitademen en dat geeft daarna een ruime inademing.

Door telkens zo volledig mogelijk in en uit te ademen, ritme in rust en beweging en ritme in strekken en ontspannen wordt de doorbloeding van elke cel optimaal. Je voelt je warmer worden; tintelingen hier en daar. Je voelt de energie door je heen stromen en van binnenuit komt je glimlach tevoorschijn. Je bent in balans en vol energie.

Deel je ervaring

Pagina printen