Zelfliefde

acceptatie en daadkracht

Doe mee met Vol-ledig Compassie Training
Zelfliefde

Zelfliefde

Karin vroeg me naar aanleiding van het artikel ‘Woede, een bron van energie’ hoe ze, als ze woedend is, kan voorkomen, dat ze:

een ander affakkelt
of
zichzelf met deze energie vergiftigt.

Zelfliefde is het antwoord op haar vraag. Zelfliefde is het vermogen om – figuurlijk – een arm om jezelf heen te slaan, ook als je het moeilijk hebt. In Karins geval betekent het als eerste, dat ze erkent dat ze boos is en dat ze ruimte geeft aan haar onstuimige energie door bijvoorbeeld te gaan wandelen. Daarna kan ze in haar lichaam ervaren waar haar boosheid woont en hoe die voelt. Wat hebben deze lichamelijke sensaties nodig? Is het bevestiging, warmte, daadkracht, ……? Zelfliefde is jezelf precies dat geven en ontvangen wat je op dat moment nodig hebt. Dan ontstaat rust. Dit geeft een heldere blik op de werkelijkheid. Je weet diep van binnen wat je te doen staat.

Zelfliefde is het samengaan van het principe van rust, yin, zorgen voor jezelf en het principe van actie, yang, staan voor wie je bent.

Zelfliefde geeft gezondheid en welzijn

Wanneer je een arm om jezelf heen slaat, als je het moeilijk hebt, geeft je dat veiligheid. Je mag voelen, wat je voelt zonder jezelf met veroordelende gedachten neer te sabelen of in angst vast te zetten. Hoge ademhaling, een bal van spanning in je buik of verkrampte gedachten zijn niet meer nodig. Gewoon te mogen voelen, geeft geborgenheid en zelfvertrouwen. Je energie stroomt vrij door je lichaam. Zelfliefde geeft je veerkracht om creatief met tegenslagen om te gaan. Je voelt je gedragen door het leven. Je bent vol vreugde. Zelfliefde verbetert je gezondheid en welzijn. Zo is je slaap bijvoorbeeld diep en ontspannen.

Razende gedachten

Je veroordelende gedachten waarschuwen je

Misschien heb je al opgemerkt hoe jouw gedachten je vaak met oordelen bestoken, waardoor je je schaamt of schuldig voelt. Ze hangen als een donkere wolk om je heen. Deze gedachten zijn er niet voor niets. Ergens bespeurt jouw autonome zenuwstelsel gevaar en met deze gedachten wil je het gevaar bezweren. Als jij maar dit of dat doet, dan … Zo probeer je controle over de situatie te houden en dat geeft je een gevoel van veiligheid. Als kind had je dit nodig om binnen jouw gezin en sociale omgeving te kunnen functioneren. Echter, nu werkt het contraproductief. Het versluiert jouw innerlijke vreugde. Een experimentje: veroordeel jezelf in maximaal 3 zinnen. Voel wat dit in je lichaam teweeg brengt. Vermoedelijk voel je je lichaam verkrampen. Ok, je mag het weer loslaten door een aantal malen goed uit te ademen.

Veroordelende gedachten waarschuwen je dus voor gevaar. Echter de inhoud van de gedachten is onjuist en ondermijnt je zelfvertrouwen. Geloof de inhoud niet!

Angst

Angst waarschuwt je ook

Angst is net als woede een heel krachtige energie, die naar binnen toe gericht is en je lichaam verkrampt en gevoelloos maakt. Je bent niet in staat tot handelen. Net als je veroordelende gedachten behoeft angst jouw aandacht. Ook deze waarschuwt je voor gevaar.

Er zijn twee soorten angst. De eerste is reëel en vraagt om onmiddellijke actie. Je hoort een knal. De bliksem is ingeslagen. Onmiddellijk onderzoek je wat de gevolgen ervan zijn. De tweede en de meest voorkomende is de irrationele angst. Als je faalt, dan gebeuren de ergste dingen. Daarom vermijd je bepaalde situaties. Je voert alles perfectionistisch uit. Zo houd je controle en denk je jezelf veilig te stellen. Echter, je wereld wordt hierdoor kleiner en kleiner. Je hebt steeds minder verbinding met jezelf, met je vrienden en met de werkelijkheid.

Angst waarschuwt je. Bij irrationele angst, benoem deze. Door het benoemen neem je afstand. Je hebt angstgevoelens, maar jij bent ze niet. Angst is energie. Verbind je met de krachtige energie. Voel die in je lichaam en merk op dat deze energie eigenlijk verlangt naar buiten te stromen om jezelf in de buitenwereld te manifesteren. Durf deze drang te volgen en handel op voor jou passende wijze!

Erkennen dat je geraakt wordt

De bloesem met ijs is gewoon; geen gedachte, geen emotie. De bloesem verduurt het ijs tot het gesmolten is. Voor de mens is het niet eenvoudig om pijn, ongemak en emoties te verduren. Voor een deel is dit natuurlijk. Pijn, ongemak en emoties geven aan dat gevaar dreigt. Voor een dier betekent gevaar, dat hij meteen moet reageren om het gevaar af te wenden, anders wordt hij opgegeten. Als het gevaar geweken is, dan keert het dier weer terug naar zijn oorspronkelijke staat van zijn.

Echter, de mens keert vaak niet terug naar kalmte en ontspanning. Het rode licht van gevaar blijft branden. Zelfliefde kan dit rode licht van gevaar doen doven. Dit kan als je met aandacht leeft. Je merkt dan op, als iets een rimpeling in jou teweeg brengt. In het begin neem je een rimpeling niet waar. Je lichaamsbewustzijn is nog onvoldoende ontwikkeld. Wel merk je een flinke golf op. Hoe verandert de rimpeling of golf jouw lichaam? Wat heb je nodig? Geef dit jezelf en ontvang het. Dat geeft werkelijke veiligheid. Dan komt er ruimte voor je innerlijk weten van waaruit je kunt handelen.

Besef dat jij niet de enige op deze wereld bent. Velen met jou maken dit door en moeten hun antwoord hierop vinden. Hierdoor blijf je in verbinding met anderen en dit maakt het gemakkelijker om narigheid te boven te komen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: gedeelde smart is halve smart.

Verbinding

Zelfcompassie geeft verbinding met de ander

Zelfcompassie geeft je de kracht om jezelf te helen en jezelf te vergeven. Hierdoor kun je de werkelijkheid toelaten. Je hebt oog voor jezelf én voor de ander. Je weet wat jouw verantwoordelijkheid is. Vanuit je hart kun je je verbinden met anderen. Je ontmoet ze werkelijk. Hierdoor ontstaat een nog sterker gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dit betekent niet, dat je conflicten uit de weg gaat. Sterker nog, je gaat ze juist aan, omdat je de diepe verbondenheid met de ander en het leven in stand wilt houden.

In actie komen

In actie komen

Emotie komt uit het Latijn en bestaat uit 2 delen: ex [uit] + movēre [in beweging brengen]. Elke emotie is energie die om uitwaartse beweging vraagt. Alleen de emotie in jezelf te voelen, de yinne kant van zelfliefde, en verder niets te doen, maakt je op den duur ziek. Jouw innerlijk weten geeft je aan welke actie nodig is. Bij Benedictijnse monniken is de klok essentieel. Als de klok slaat, dan ronden zij de taak waarmee ze bezig zijn onmiddellijk af. De monniken leren op deze wijze geen ruimte te laten voor afleidende gedachten of emoties. Elk moment dat je wacht, kunnen andere emoties, zoals twijfel en onzekerheid, de kop opsteken en je ervan weerhouden om te doen wat je innerlijk weet dat juist is. Hetzelfde geldt voor jou en mij. Zodra je weet, wat je te doen staat, voer het uit. Ieder handelen van uit het hart is juist voor dat moment, de yange kant van zelfliefde. Op deze wijze handelen geeft innerlijke vreugde zelfs in troosteloze situaties. Innerlijke vreugde wil zich verder delen en aan de wereld schenken. Jouw unieke kwaliteiten veranderen de wereld voorgoed. Het wordt een betere plaats om te toeven.

Zelfliefde ontwikkelen

Je kunt zelfcompassie laten groeien door training. Het gaat om:

  • opschonen van je lichaam
  • lichaamsbewustzijn
  • met aandacht aanwezig zijn, mindfulness
  • gemeenschap
  • daadkracht

Alle activiteiten van Vol-ledig dragen op een bepaalde wijze bij aan het ontwikkelen van je zelfliefde. Vooral bij qigong leer je afvalstoffen, ontstaan door verkeerde lichaamshouding of door emoties, uit jouw lichaam af te voeren. Zowel bij qigong als bij tai chi is een deel van de les gericht op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn. In de Vol-ledig Compassie Training groeit het met aandacht aanwezig zijn. De daadkracht is je wekelijkse aanwezig zijn bij de lessen. In tai chi leer je de energie van tegenslag om te zetten in beweging gericht op jouw doel. Deze vaardigheid kun je in je dagelijks leven ook bij mentale of emotionele processen gebruiken. De gemeenschap zijn de andere deelnemers waarmee je je in gesprek en soms in partneroefeningen verbindt.

Acceptatie en daadkracht

Zelfliefde kun je ontwikkelen tot een enorme kracht die jou gezondheid en welzijn geeft. Je kunt voelen, dat iets je pijn doet en tegelijk verbonden blijven met jouw innerlijk weten. De wereld vergaat niet bij tegenslag. Je kunt vanuit de stilte van je innerlijk weten weer in beweging komen en jezelf manifesteren in de wereld. De wereld heeft jouw bijdrage nodig.

Deel je ervaring

Pagina printen