Social distancing

Wat doet anderhalve meter afstand met je?

social distancing

Wat is het effect van social distancing

Social distancing is het mooie woord voor de regel om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Deze regel werd van kracht bij de lockdown begin maart 2020. Vanaf dat moment ging iedereen zo veel als mogelijk gaan thuiswerken. Tijdens mijn online interactieve lessen hoor en hoorde ik veel dezelfde klachten voorbij komen:

  • vermoeidheid
  • pijn in ogen, schouders en/of bekken
  • vol hoofd
  • beklemd gevoel
  • oppervlakkiger ademhalen
  • sneller geëmotioneerd, vooral boos

Paul, één van de deelnemers aan de online qigong, vatte deze symptomen samen in het woord ‘vervreemding’.

 

Vervreemding

Vervreemding ontstaat, als je geen invloed op ontwikkelingen meer kunt uitoefenen. Het coronavirus bedreigt en bepaalt op dit moment ons leven. Om deze nog enigszins in de hand te houden, is door de overheid gekozen voor een intelligente lockdown. Hierdoor ben je voor een groot deel controle over je leven verloren.

Algemeen gesproken kun je vervreemd raken van:

  • je eigen essentie
  • je medemens
  • je omgeving
  • de natuur.

De lockdown heeft gezorgd voor vervreemding van jezelf, van de ander en van je omgeving. Dus ja, Pauls woord ‘vervreemding’ vat inderdaad heel kernachtig samen wat nu aan de hand is. Paul en ik zijn samen in gesprek gegaan en hebben heel precies gekeken naar de vervreemding die in deze tijd speelt. Door erkenning van wat de lockdown met ons doet, ontstond tijdens het gesprek ook opening hoe je vervreemding weer los kan laten en deze tijd kunt benutten als heroriëntatie op je leven. Je leest hieronder over de inzichten die tijdens ons gesprek ontstonden.

Ik

Het eerste dat geraakt werd door de lockdown, was je ‘ik’. Je vertrouwde regelmaat viel weg. Ineens ben je niet meer de leraar die voor de klas staat, de beoefenaar die wekelijks naar de tai chi-les gaat en/of de ouder die zijn kinderen naar school brengt. Je werkt thuis en je vergadert online. Paul en ik hadden dezelfde aanvangservaringen met het online werken. We hadden het idee als leraar de tijd vol te moeten praten en dan de kijker smeken om reactie. We voelden ons onzeker. Ieder was alleen nog op zichzelf en zijn emoties betrokken en wilde de bevestiging van de ander.

Ik en jij

Met de lockdown werd social distancing, anderhalve meter afstand tot elkaar houden, geïntroduceerd. Dit is een afstand die geheel haaks staat op de mens als sociaal wezen. Als magneten worden we naar elkaar toegetrokken tot een afstand waarbij we ons met elkaar op ons gemak voelen en dat is minder dan anderhalve meter. De impact, die social distancing heeft, wordt bepaald door hoe stevig je in jouw schoenen staat. Alleenstaanden missen nu iedere vorm van lijfelijk contact dat veiligheid en geborgenheid geeft. Buitenshuis kan niemand meer een ander in de ogen kijken. Beeldbellen, online meetings zuigen je in het beeldscherm. Je denken raakt vernauwd en je hoofd vol. Hierdoor komt je reptielenbrein in staat van alarm. Het is de hoogste tijd om te vluchten, te vechten of te bevriezen. Je raakt uit verbinding met jezelf, de ander en je omgeving. Alles wat je nog te doen staat, is overleven. Je neemt hierdoor tijd op een andere wijze waar. Hierdoor lijkt deze te vervliegen.

De supermarkt

Wanneer je uit verbinding bent, dan ben je in een staat van overleven. Op deze wijze ga je naar de supermarkt om boodschappen te doen. Ook daar moet je social distancing, op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Dit leidt tot vele moeilijke situaties, waarbij de één slechts waarneemt, de ander boos wordt en een derde zichzelf niet meer herkent en in huilen zou willen uitbarsten vanwege de onheuse behandeling van de vakkenvuller door een mede klant. De vervreemding is overal voelbaar. Boodschappen doen is niet leuk meer, maar een opgave. Zo raak je ook vervreemd van je omgeving.

In de natuur

Veel mensen maken graag gebruik van de mogelijkheid om dagelijks een luchtje te scheppen, al fietsend of wandelend. In de natuur ervaar je geen vervreemding. Alles gaat gewoon verder in zijn eigen ritme. De bomen lopen uit en komen in bloei. Nestjes worden gebouwd en jonge vogeltjes geboren. Daar kun je weer vrij ademhalen. De beklemming verdwijnt. Je ziet weer perspectief. Vanzelf komt je innerlijke vriendelijkheid weer boven en met een grapje passeer je met anderhalve meter je medemens.

Pas op de plaats

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en is gewenning ontstaan. Op allerlei manieren proberen we het menselijk contact te herstellen. Medewerkers ontmoeten elkaar tijdens online lunchgroepjes. Bij mijn online lessen doen we met energie partneroefeningen. Premier Rutte maant ons door te zetten en niet te vroeg de teugels los te laten. De roep om herstel van de oude orde is groot. Anderen zeggen dat het nu het moment van verandering is. De toekomst lonkt ‘als dit maar voorbij is’.

Terug naar je essentie

In het zoeken naar oplossingen voor de vervreemding die is ontstaan en het willen vormgeven van een toekomst die er nog niet is, ga je voorbij aan het ‘laten zijn’. Wat doet de lockdown met je? Kun je ruimte maken om je emoties te voelen in plaats van je erdoor te laten overweldigen? Is het mogelijk afscheid te nemen van je leven dat voorbij is? wat was goed daaraan goed en wat kun je loslaten, omdat je het niet meer wilt? Mag jij je verdriet voelen? Het is dus niet alleen nodig om je huis op te ruimen. Het is vooral nodig om jezelf ‘op te schonen’, zodat je weer in verbinding komt met de essentie van jouw leven.

Een nieuwe mens

In de diepte van jou stromen sinds jouw geboorte de wondermeridianen. De Du mai zet je aan tot activiteit, tot overleven of, als je een pas op de plaats maakt, tot het verbinden met jouw grotere Zelf. Door te ontspannen kan je energie door de Ren mai stromen tezamen met nieuwe ideeën die uit het Groter Geheel tot je komen. In ontspanning grond je je en komt energie opwaarts. Hierdoor ontplooit de Chong mai zich. Jij ervaart weer wie je ten diepste bent en wat jij op deze aarde te doen hebt. Yin en yang Wei mai helpen je weer te voelen dat jij op je plaats bent. Yin en yang Qiao mai verbinden je opnieuw met de tijd, zodat je een nu passend heilzaam ritme vindt.

Als zó weer je energie in de diepte van jezelf vrij stroomt, dan weet je dat het nieuwe besloten ligt in je acties die je op dit moment stelt. De vervreemding valt dan van je af. Je verbindt je weer met het leven, hoe anders dat ook is geworden.

Deel je ervaring

Pagina printen