Emoties in de opruiming

Je hoeft tegenslagen niet te verzwaren met emoties.

Theorie van de Vijf Elementen

Emoties en tegenslag

Emoties en tegenslagen zijn er zolang de mens bestaat. De filosoof Boeddha bestudeerde lang geleden het leven. Hij realiseerde zich dat ieder mens in zijn leven te maken heeft met tegenslagen, zoals ziekte en dood. En hij besefte, dat ieder mens de vrijheid heeft om niet meer narigheid toe te voegen aan deze onvermijdelijke tegenslagen. Juist dit toevoegen in de vorm van emoties is wat ieder van ons zo vaak doet. Je bent verdrietig over het afscheid dat je moet nemen of je bent bang dat je je baan zal verliezen. Misschien ben je boos, omdat je mening niet werd gevraagd. En ga zo maar door. Je emoties maken het leven zwaarder dan nodig; zeker als je ze vasthoudt.

Emoties zetten zich vast in je lichaam

Emoties kunnen zich in je lichaam vastzetten. In heel veel gezegden zie je dat terug:

· iets op je lever hebben
· ergens hartzeer van hebben
· het ligt je zwaar op de maag
· je adem stokt in je keel
· in je broek doen van angst

Negatieve emoties loslaten

Wil je je bevrijden van de negatieve invloed van emoties op jouw lichaam, dan is opruiming nodig. Je kunt ze loslaten met je adem of door middel van klank. De adem kent een ieder. Als je gestrest bent, dan adem je hoog en snel. Door een aantal malen diep in en uit te ademen hervind je je kalmte en krijg je zicht op wat je in de stress brengt.

Je kunt je adem ook inzetten om beweging te brengen in bepaalde gebieden van je lichaam. Merk maar eens het verschil op tussen dat je zucht en dat je fluit. Wat gebeurt er in je lichaam? Wat verandert er in je gevoel? Hetzelfde kun je bij klank ervaren. Probeer maar met ‘miauw’ en ‘oom’. Er ontstaat op andere plaatsen vibratie in je lichaam. De twee klanken geven je een heel ander gevoel. Ondersteun je de adem en de klank met je aandacht en je energie, dan wordt het effect nog groter.

Vijf elementen

In China hebben ze al ver voor onze jaartelling de relatie tussen klank en vibratie in je lichaam onderzocht. Ze hebben dit vast gelegd in de theorie van de ‘Vijf elementen’. Deze theorie houdt in, dat er in het leven vijf basale krachten of elementen werkzaam zijn. Deze elementen worden water, hout, vuur, aarde en metaal genoemd.

Water

Water is de kracht van het verzamelen van het potentieel en heeft angst als negatieve emotie. De organen nieren en blaas zijn hierbij betrokken.

Hout

Dit potentieel wordt bij het element hout omgezet in actie: groeikracht en woede als negatieve emotie. De lever en de galblaas zijn actief.

Vuur

In de fase vuur bereikt de actie zijn hoogtepunt. Onrust is de negatieve emotie. De organen die hierbij horen, zijn hart, dunne darm, drievoudige verwarmer en het hartzakje. De laatste twee organen zijn bij ons onbekend.

Aarde

Na de bloei komen de vruchten; het element aarde met de organen maag en milt. De negatieve emotie is dat je piekert.

Metaal

In de fase van het metaal komt er een scheiding tussen wat wezenlijk is en behouden moet worden én wat niet wezenlijk is en losgelaten kan worden. De negatieve emotie is bedroefdheid. De organen longen en dikke darm zorgen voor de scheiding.

Bevrijd van emoties kun je beter omgaan met tegenslagen

Bij elk element hoort een bepaalde ademhalingstechniek en een bepaalde klank. Met de ademhalingstechnieken en klanken zuiver je van elk element één orgaan; te weten lever, hart, maag, longen en nieren. Hierdoor kan je energie weer vrij door deze organen stromen. De samenwerking tussen de organen verbetert. Voor wie last heeft van één van zijn organen is het verschil voelbaar. Als vanzelf maken de ademhalingstechnieken en de klanken dat je je licht, blij en opgeruimd voelt. Zonder de ballast van emoties kun je beter met tegenslagen omgaan.

Kijk op de agenda of Vol-ledig weer een workshop ’Helende klanken’ gepland heeft staan.

Deel je ervaring

Pagina printen