Alle blogs met trefwoord: Zelfhelend vermogen

Buqi, zelfgenezing in actie

Het weekend van 3 en 4 oktober 2015 gaf meester Shen Zhengyu les in Zeist. Hij is mijn trainer op dit moment in het buqi-systeem (taiji37, qigong en daoyin, Chan meditatie, buqi-healing). Zijn vader dr. Shen Hongxun heeft dit systeem op grond van zijn kennis in Oosterse en Westerse geneeskunde ontwikkeld. Hij overleed in 2011. Shen Zhengyu en Shen Jin, de dochter van dr. Shen, zetten ieder op eigen wijze het systeem voort. Shen Zhengyu doet dit door tijdens de trainingen qigong-oefeningen in essentie aan te leren. Daardoor kun je deze oefeningen gemakkelijk ook thuis doen. Zo behoud of verbeter je je gezondheid. Ook legt hij zijn kennis vast in boeken over de verschillende daoyin. In detail beschrijft hij daar hoe een oefening moet worden uitgevoerd. 

Taijiwuxigong gaf mij mijn gezondheid terug

In 1992 reed een auto frontaal op mij als fietser in. Ik liep daarbij een whiplash op die slecht wilde helen. Taijiquan hielp wel wat, maar van mijn klachten kwam ik niet af. Dit veranderde toen ik bij het Buqi-instituut taijiwuxigong, een vorm van qigong, ging beoefenen.

Zelfhelend vermogen

Ik snij me en bloed. Even later stelpt het bloed. Een paar dagen later is de wond genezen. Mijn huid is weer gaaf. Dit is het zelfherstellend vermogen van de mens. Het wordt ook wel zelfhelend of zelfgenezend vermogen genoemd. Deze drie termen worden door elkaar gebruikt. Toch is er essentieel verschil. Door dit verschil te maken zie je hoe je dit vermogen kunt versterken.