Alle blogs met trefwoord: Stilte in jezelf

Bezielende adem

Je ademt in, je ademt uit. Talloze malen per dag doe je dit en meestal zonder je er bewust van te zijn. De adem speelt in meditatie een belangrijke rol. Je adem zorgt, samen met een juiste lichaamshouding, dat je geest tot rust komt. Dan kun je ervaren wat er in je lichaam gebeurt. En wanneer de rust zich verder verdiept, kan je geest zich ook naar buiten toe oneindig uitbreiden. Je ervaart dat elk levend wezen bezield is met adem. Als vanzelf open je je vanuit je hart naar een ander.

De sumoworstelaar die niet dik kon worden

In dit vlot leesbare boekje gaat het over de 15 jarige Japanse Jun die van huis wegliep. Hij probeert op straat te overleven door de verkoop van prenten. Dit verandert als hij uiteindelijk ingaat op de uitnodiging van een passerende sumotrainer, die hem keer op keer aanspreekt met: "Ik zie een zwaargewicht in jou!" 

Gehoor geven aan jezelf

Wanneer iemand begint met taiji of qigong hoor ik vaak: ‘Ja, maar wat moet ik dan voelen!?’ of ‘Is het goed wat ik doe?’ Taiji en qigong vragen je om naar binnen te keren en daar je oor te luisteren te leggen. Hoe doe je dat? Er is niet één antwoord. Ik schrijf vanuit mijn eigen ervaring met meditatie, taiji en qigong in de hoop dat het jou stimuleert om je eigen luisterend oor verder te ontwikkelen.

The heart of understanding

De Sutra of the Heart is Boeddhisme in een notendop. Hoewel kort, beslaat de hartsutra (een soort gebed of meditatietekst) vrijwel alle aspecten die te leren zijn in het Boeddhisme en is in zijn grootsheid verstrekkender dan iedere andere tekst in het Boeddhisme. De schrijver van het boekje  Thich Nhat Hanh is een Boeddhistische monnik die gelooft dat Boeddhisme zich aanpast aan zijn context en bijvoorbeeld in de westerse wereld anders beoefend, uitgelegd en beleefd kan worden dan in de traditionele Boeddhistische landen. Zijn Engelse vertaling en commentaar wordt beschouwd als de meest duidelijke, nauwgezette, simpele en begrijpbare die er voor ons beschikbaar is. Een goed punt om te starten dus wanneer je je wilt verdiepen in de sutra’s.